7317_825_225.jpg
  • 7317_825_225.jpg

قرارداد مقاطعه کاری اجرای دیوار حائل

۳ نفر

بروزرسانی شده در ۱۴۰۲/۹/۴ ۰۸:۰۱:۴۳

قرارداد مقاطعه کاری دستمزدی اجرای دیوار حائل


۴۰,۰۰۰ تومان

شرح محصول
راهنما محصول
دیدگاه ها

قرارداد اجرای دیوار حائل در 24 ماده و 14 تبصره با لحاظ نمودن جزئی ترین موارد و مسائل حقوقی و اجرایی تهیه و تنظیم گردیده است. این فایل در قالب نرم افزار  word ارائه گردیده است تا به اقتضای نیازهای مختص هر پروژه و خواسته های کارفرما و مقاطعه کار تغییرات مورد نظر اعمال گردد.