7317_825_225.jpg
  • 7317_825_225.jpg

دانلود نمونه قرارداد اجرای سقف تیرچه بلوک

۳ نفر

بروزرسانی شده در ۱۴۰۲/۱۲/۷ ۰۸:۳۱:۴۱

نمونه قرارداد اجرای سقف تیرچه بلوک با فرمت قابل ویرایش ورد (word) که مورد نیاز کارفرما و پیمانکار در سازه های بتنی و فلزی است.


۴۰,۰۰۰ تومان

شرح محصول
راهنما محصول
دیدگاه ها

قرارداد اجرای سقف تیرچه بلوک

موضوع این قرارداد، اجرای سقف تیرچه بلوک است. این قرارداد در 24 ماده و 14 تبصره ، در 2 نسخه تنظیم شده و از هر نظر تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است و هر نسخه حکم واحد را دارد. کلیه مفاد قرارداد به رؤیت طرفین رسیده و طرفین خود را متعهد به اجرای آن می دانند و امضاء ذیل صفحات به منزله قبول و تایید کلیه مفاد ایـن قرارداد میباشد.

ماده‌های قرارداد اجرای سقف تیرچه بلوک

ماده یک: طرفین قرارداد

ماده دو: موضوع قرارداد

ماده سه: اسناد و مدارک قرارداد

ماده چهار: تهیه و تامین مصالح و ابزار کار

ماده پنج: مدت زمان اجرای قرارداد

ماده شش:محل اجرای موضوع قرارداد

ماده هفت: مبلغ قرارداد

ماده هشت:  ضمانت حسن انجام تعهدات

ماده نه: پیش پرداخت

ماده ده:  نحوه پرداخت

ماده یازده: حسن انجام کار

ماده دوازده: کسورات قانونی

ماده سیزده: دوره تضمین کارها

ماده چهارده: تعهدات مقاطعه کار

ماده پانزده: تعهدات و اختیارات کارفرما

ماده شانزده: تعدیل

ماده هفده: مشخصات فنی

ماده هجده: نظارت براجرای موضوع قرارداد

ماده نوزده: تعلیق

ماده بیست: کارهای جدید

ماده بیست و یک: فورس ماروژ

ماده بیست و دو: فسخ قرارداد

ماده بیست و سه: حل اختلاف

ماده بیست و چهار: اختتیامه

مزیت قرارداد سقف تیرچه بلوک در کارگشا 

در این فایل تمامی تعهدات و اختیارات کارفرما و پیمانکار اجرای سقف تیرچه بلوک به تفکیک بیان شده است که وجود هر بند و تبصره آن می‌تواند راهگشا و کارگشای شما باشد.

برخی از تعهدات کارفرما در این قرارداد

بند 5-15: در صورتیکه عملکرد مقاطعه کار باعث هر گونه ضرر و زیان مالی برای کارفرما گردد و یا اینکه از بابت عملکرد ایشان جریمه ای برای کارفرما منظور گردد، جریمه مزبور با انضمام  30 درصد هزینه بالاسری از حساب مقاطعه کار کسر خواهد شد.

بند 13-15: در صورتیکه مقاطعه کار نسبت به تسریع عملیات اجرایی اقدام نماید و پروژه مذکور نسبت به برنامه زمانبندی پیشی گیرد، کارفرما ........ درصد مبلغ قرارداد بابت پاداش جدا از وجوه قرارداد به ایشان پرداخت خواهد نمود.

سخن آخر

چنانچه نمونه فرم قرارداد اجرای سقف تیرچه بلوک مورد نیاز شما است؛ می توانید با تهیه فرم خام این قرارداد که در فایل ورد (word) تهیه شده است به راحتی و با صرفه جویی در زمان، اصلاحات مورد نیاز خود را انجام دهید و از آن استفاده کنید.

جهت مشاوره و تهیه قراردادهای عمرانی و ساختمانی به دادگران صنعت احداث مراجعه نمایید.