4658_825_225.png
  • 4658_825_225.png

نقشه دیاگرام کنترلی دستگاه هواساز در سیستم مدیریت ساختمان

۳ نفر

بروزرسانی شده در ۱۴۰۲/۱۲/۷ ۰۸:۳۲:۱۱

پیاده سازی اصولی یک سیستم ساختمان در گرو شناخت کامل از تجهیزات برق و مکانیک ساختمان میباشد. فلذا بسیار مهم است که بدانیم این تجهیزات چگونه در سیستم مدیریت ساختمان تحت کنترل و نظارت قرار میگیرند. نقشه حاضر به بررسی نقاط کنترلی در یک دستگاه هواساز پرداخته است.


۴,۰۰۰ تومان

شرح محصول
راهنما محصول
دیدگاه ها

پیاده سازی اصولی یک سیستم مدیریت ساختمان در گرو شناخت کامل از تجهیزات برق و مکانیک ساختمان میباشد. فلذا بسیار مهم است که بدانیم این تجهیزات چگونه در سیستم مدیریت ساختمان تحت کنترل و نظارت قرار میگیرند. نقشه حاضر به بررسی نقاط کنترلی در یک دستگاه هواساز پرداخته است. 

معرفی

نقشه حاضر به بررسی چهارنوع از انواع مختلف دستگاه های هواساز پرداخته است و برای هریک از این انواع، دیاگرام کنترلی و نقاط کنترلی موردنیاز را به همراه نوع این نقاط کنترلی نشان داده است. طبیعتاً میتوان این نقاط را بنابر نیاز پروژه بیشتر و یا کمتر نمود، لیکن آنچه که در این دیاگرام نشان داده شده است، بیشترین نقاطی است که شانس استفاده در سیستم کنترل ساختمان را در پروژه های مختلف دارا می باشند. 

انواع دستگاه هواساز:

در این نقشه، چهار نوع از دستگاه های هواساز نشان داده شده است که عبارتند از: 

  • دستگاه هواساز یک منطقه ای، بدون رطوبت زن، فن دورثابت، شیرهای کنترلی دو وضعیتی، دمپر دووضعیتی

  • دستگاه هواساز یک منطقه ای، با رطوبت زن، فن دور متغیر، شیرهای کنترلی دو وضعیتی، دمپر تدریجی

  • دستگاه هواساز یک منطقه ای، بدون رطوبت زن، فن دورثابت، شیرهای کنترلی دو وضعیتی، دمپر تدریجی

  • دستگاه هواساز یک منطقه ای، بدون رطوبت زن، فن دورثابت، شیرهای کنترلی تدریجی، دمپر دو وضعیتی

منبع: دپارتمان هوشمندسازی کارگشا