4658_825_225.png
  • 4658_825_225.png

دیاگرام کنترلی دو دستگاه برج خنک کن

۳ نفر

بروزرسانی شده در ۱۴۰۱/۲/۳ ۱۲:۳۱:۰۰

پیاده سازی اصولی یک سیستم مدیریت ساختمان در گرو شناخت کامل از تجهیزات برق و مکانیک ساختمان میباشد. فلذا بسیار مهم است که بدانیم این تجهیزات چگونه در سیستم مدیریت ساختمان تحت کنترل و نظارت قرار میگیرند.


۴,۰۰۰ تومان

شرح محصول
راهنما محصول
دیدگاه ها

معرفی:

برج خنک کن در سیستم تاسیسات مکانیکال ساختمان های بزرگ مسکونی، اداری، تجاری و ... نقش اصلی دفع حرارت از سیستم سرمایش در ساختمان را برعهده دارند. بسیار مهم است که جهت پیاده سازی اصولی سیستم مدیریت ساختمان، نقش این دستگاه در تاسیسات مکانیکال ساختمان و چگونگی عملکرد آن را به درستی شناسایی نموده و بر این اساس، بتوان با توجه به نیاز کنترلی ساختمان و سناریوهای عملکردی، بهترین الگو و دیاگرام کنترلی را برای آنها طراحی نمود. 

نقشه پیوست، نمونه ای از دیاگرام کنترلی برای دو دستگاه برج خنک کن در سیستم مدیریت ساختمان تهیه گردیده است. طبیعی است که نقشه حاضر بر اساس بیشترین تجربیات موجود در این حوزه توسط متخصصین استخراج گردیده است و مطمئناً بنابه نظر سایر کارشناسان و طراحان محترم، میتواند دستخوش تغییراتی گردد. 

نقاط کنترلی:

در این فایل، نقاط کنترلی ذیل برای ارتباط موثر با سیستم مدیریت ساختمان پیشنهاد گردیده است. 

  1. دمای آب ورودی به برج خنک کن
  2. دمای آب برگشتی به کندانسور چیلر
  3. اندازه گیری اختلاف فشار تولید فن جهت نظارت بر سلامت تسمه فن
  4. فرمان روشن و خاموش هر دستگاه برج خنک کن
  5. اطلاع از وضعیت جریان الکتریکی در هر دستگاه برج خنک کن 
  6. اطلاع از خطای عملکردی هر دستگاه برج خنک کن
  7. اطلاع از بروز شرایط بحرانی عملکردی برای هر دستگاه برج خنک کن
  8. اطلاع از وضعیت کنترل دستی، خودکار و خاموش هر دستگاه برج خنک کن

تهیه شده توسط: دپارتمان هوشمندسازی کارگشا