Bylaw-Disability.jpg
  • Bylaw-Disability.jpg

نشریه شماره 246-ضوابط طراحی و معماری برای افراد معلول جسمی حرکتی

۳ نفر

بروزرسانی شده در ۱۴۰۲/۱/۱۶ ۱۶:۳۰:۵۶

ضوابط طراحی برای معلولین اعم از معلولین حرکتی، جسمی و حسی با توجه به برآوردن نیازهای دسترسی و حرکتی در ساختمان برای آنها ضروری است. این فایل حاوی آموزش ضوابط و مقررات معماری و شهرسازی جهت صدور پروانه است.(بروزرسانی شده در فروردین 1402)


رایگان

شرح محصول
راهنما محصول
دیدگاه ها

ویژگی محصول

ضوابط طراحی برای معلولین اعم از معلولین حرکتی، جسمی و حسی با توجه به برآوردن نیازهای دسترسی و حرکتی در ساختمان برای آنها ضروری است. در کلیه فضاهای عمومی مانند سینماها، مراکز تجاری و برای ساختمان های مسکونی که طبقه همکف بیش از سطح خیابان بالاتر است میبایست ضوابط طراحی برای معلولین مد نظر طراحان قرار گیرد. در فضاهای عمومی و واحدهای مسکونی بالای 20 واحد میبایست 5 درصد فضاها با توجه به ضوابط طراحی برای معلولین طراحی شود. به گونه ای که یک پارکینگ معلول و یک واحد برای معلول مناسب سازی شود. در واحد معلول جهت بازشوی درها، ابعاد سرویس و سایر فضاها باید برای عبور ویلچر پیش بینی لازم در طراحی را لحاظ نمایند.

فهرست

v    تعاریف پایه

v    ضوابط شهرسازی

v    ضوابط معماری

v    پیوست یک-دسته بندی ساختمانها و فضاهای عمومی

v    پیوست دو-دلیل انتخاب صندلی چرخدار

تعداد صفحات

59 صفحه