scape-way.jpg
  • scape-way.jpg

ضوابط ملاک عمل ایمنی و آتش نشانی ویژه دفاتر خدمات الکترونیک شهرداری تهران

۳ نفر

بروزرسانی شده در ۱۴۰۳/۲/۴ ۱۲:۲۰:۴۹

بر اساس ضوابط این مبحث هر بخش از یک بنا و هر ساختمانی كه ساخته و یا پرداخته می شود باید به راه‌های خروج اصولي كافي و بدون مانع مجهز گردد.(بروزرسانی شده در فروردین 1402)


۱۵,۰۰۰ تومان

شرح محصول
راهنما محصول
دیدگاه ها

ویژگی محصول

بر اساس ضوابط این مبحث هر بخش از یک بنا و هر ساختمانی كه ساخته و یا پرداخته می شود باید به راه‌های خروج اصولي كافي و بدون مانع مجهز گردد. هیچ بنا یا ساختماني نباید تغییر داده شود كه تعداد، عرض كارایي یا ایمني خروج‌های آن به مقدار کمتر ازآنچه كه قبلاً بوده یا در این مبحث برای تصرف جدید تصریح‌شده كاهش یابد. استفاده از هرگونه قفل یا وسیله سد كننده دیگر درمسیرهای خروج كه احیاناً فرار به‌موقع ساكنین را مانع شود ممنوع است مگر در برخی ازتصرفها مانند مركز بازپروری و بهداشت رواني هر راه خروج قائم كه طبقات یك بنا را باهم مربوط كند می‌باید محافظت و دور بندی گردد تا از گسترش آتش، دود و گازهای سمي از طبقه‌ای به طبقه دیگر، پیش از آنكه متصرفان وارد قسمت‌های امن راه خروج شوند جلوگیری به عمل آید.

فهرست

v    مقررات كلي

v    بخش‌های سه‌گانه راه خروج

v    اجزای تشکیل‌دهنده راه خروج

v      راه پلكان

v      پله‌های برقي و پیاده‌روهای متحرك

v      ظرفیت راه‌های خروج

v    حداقل تعداد راه‌های خروج الزامي

v    چگونگي استقرار راه‌های خروج

v    روشنایي راه‌های خروج

v    علامت‌گذاری راه‌های خروج

v    ضوابط اختصاصي راه‌های خروج درتصرفهای مسكوني

v    هتل‌ها و خوابگاه‌ها

v    بناهای آپارتمان

v    اقامتگاه‌ها و بناهای مسافر پذیر

v    ضوابط اختصاصي راه‌های خروج درتصرفهای آموزشي / فرهنگي

v    ضوابط اختصاصي راه‌های خروج درتصرفهای درماني- مراقبتي

تعداد صفحات

11 صفحه