7467_825_225.jpg
  • 7467_825_225.jpg

لیست مهندسین شهرسازی عضو نظام مهندسی استان همدان

۳ نفر

بروزرسانی شده در ۱۴۰۱/۷/۱۱ ۱۲:۲۸:۲۴

این فایل به صورت PDF است، که اطلاعات تماس 85 تن از مهندسان شهرسازی عضو نظام مهندسی استان همدان را در بر دارد.


۱۲,۰۰۰ تومان

شرح محصول
راهنما محصول
دیدگاه ها

مهندسین شهرسازی

متخصص شهرسازی فردی است که میتواند در زمینه طراحی شهری یا برنامه‌ریزی شهری فعالیت کرده و عامل توسعه شهری شود. دانش شهرسازی به‌ بررسی کلیه‌ تحولات‌ اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فیزیکی یک‌ شهر میپردازد و تلاش‌ میکند که‌ روابط‌ موجود در یک‌ شهر را در قالب‌ یک‌ نظام‌ هماهنگ‌، مدیریت‌ و سازماندهی کند و متخصص‌ شهرسازی نیز کسی است‌ که‌ با مطالعه‌ و بررسی روابط‌ اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی حاکم‌ در شهر، برنامه‌ای بسامان‌ و مطبوع‌ برای یک‌ شهر ارائه‌ میدهد. برنامه‌ای که‌ تصویرگر سیمای شهر در آینده‌ است‌.

مزایای استفاده از اطلاعات موجود در این محصول

انبوه سازان و پیمانکاران محترم اگر برای پروژه های خود احتیاج به اطلاعات مهندسان شهرسازی عضو نظام مهندسی استان همدان داشتید، کارگشا برای شما اطلاعات تماس این مهندسان را جمع آوری کرده است.

راهنمای استفاده از محصول

 این اطلاعات به صورت PDF ارائه می گردد که حاوی نام و نام خانوادگی، صلاحیت و تلفن همراه 84 تن از مهندسان شهرسازی عضو نظام مهندسی استان همدان است.

 در شکل زیر نمایی شماتیک از فایل پیوست، ارائه می گردد.

مهندسان شهرسازی عضو نظام مهندسی استان همدان

به منظور آشنایی بیشتر با این محصول و رسیدن به جواب سوالات خود و یا ارائه هر گونه انتقاد و پیشنهاد و همچنین در صورت نیاز به فایل اکسل این محصول به بخش مشاوره آنلاین کارگشا مراجعه فرمایید.

محصولات مشابه