11068_825_225.jpg
  • 11068_825_225.jpg

لیست اعضای نظام مهندسی شهرسازی، نقشه برداری و ترافیک استان مرکزی

۳ نفر

بروزرسانی شده در ۱۴۰۲/۱۲/۷ ۰۸:۳۲:۲۵

این فایل به صورت PDF، اطلاعات تماس 140تن از اعضای شهرسازی، نقشه برداری و ترافیک نظام مهندسی استان مرکزی را در بر دارد.


۲۱,۰۰۰ تومان

شرح محصول
راهنما محصول
دیدگاه ها

مهندسان مکانیک عضو نظام مهندسی

مهندسان فارغ التحصیل شده در رشته های مرتبط با حوزه ساختمان برای فعالیت قانونی نیازمند دارا بودن کلیه شرایط عضویت در نظام مهندسی و دریافت عضویت رسمی در سازمان نظام مهندسی ساختمان هستند. عضویت در این سازمان و دریافت شماره رسمی نظام مهندسی برای مهندسان فرصت ورود به بازار کار و موقعیت های شغلی مناسبی را به همراه دارد.

ما در کارگشا لیست اعضای نظام مهندسی شهرسازی، نقشه برداری و ترافیک استان مرکزی شامل نام و نام خانوادگی، شماره تلفن همراه، رتبه صلاحیت های طراحی، نظارت و شهر 140 تن از این اعضا را برای شما جمع آوری کرده ایم.

در شکل زیر نمایی شماتیک از فایل پیوست، ارائه می گردد.

لیست اعضای نظام مهندسی شهرسازی، نقشه برداری استان مرکزی