6444_825_225.jpg
  • 6444_825_225.jpg

فرم برنامه مدیریت هزینه (فرآیند برنامه ریزی)

۳ نفر

بروزرسانی شده در ۱۴۰۲/۱۲/۷ ۰۸:۳۱:۴۱

در فرم برنامه مدیریت هزینه مواردی همچون، سطح دقت در براوردها، واحد های سنجش و همچنین بیان قوانینی برای سنجش عملکرد اطلاعات و گزارش های عملکرد و .... ذکر می شود.


۶,۰۰۰ تومان

شرح محصول
راهنما محصول
دیدگاه ها

آنچه که در فرم برنامه مدیریت هزینه باید لحاظ گردد شامل:

برنامه ریزی مدیریت هزینه:فرآیند تثبیت سیاست ها، رویه ها و مستند سازی برای برنامه ریزی مدیریت، مصرف و کنترل هزینه های پروژه است.

در فرم برنامه مدیریت هزینه مواردی همچون، سطح دقت در براوردها، واحد های سنجش و همچنین بیان قوانینی برای سنجش عملکرد اطلاعات و گزارش های عملکرد و .... ذکر می شود.

مدیریت هزینه پروژه باید الزامات ذینفعان را برای مدیریت هزینه ها در نظر بگیرد. ذینفعان مختلف، هزینه های پروژه را به روش های متفاوت و در زمان های گوناگون خواهند سنجید. مدیریت هزینه پروژه اولا با هزینه منابع مورد نیاز برای تکمیل فعالیت های پروژه در ارتباط است. مدیریت هزینه پروژه همچنین باید اثر تصمیمات پروژه بر هزینه متعاقب بهره برداری، نگهداری و پشتیبانی محصول، خدمت یا نتیجه پروژه را مد نظر قرار دهد.

و در انتها:

شما عزیزان می توانید به منظور آشنایی بیشتر با این مبحث و رسیدن به جواب سوال های خود و یا ارائه هر گونه انتقاد و پیشنهاد به بخش مشاوره آنلاین کارگشا مراجعه فرمایید.