Electronic-Municipal.jpg
  • Electronic-Municipal.jpg

شهرداری های الکترونیک

۳ نفر

بروزرسانی شده در ۱۴۰۱/۲/۳ ۱۲:۳۱:۰۰

با توسعه روزافزون فناوري اطلاعات، ارتباطات و تأثيرات وسيع آن بر جنبه هاي مختلف زندگي شهروندان، ابعاد خدمات شهري نيز دستخوش تحوالت گسترده اي شده است، چنانکه لازمه زندگي در شهرهاي امروزي به عنوان نقاط تمرکز خدمات و تعاملات، به کارگيري روشها و فناوريهاي نوين خدمات رساني است. در این فایل توضیحاتی در مورد شهرداریهای الکترونیک ارائه شده است.


۲۰,۰۰۰ تومان

شرح محصول
راهنما محصول
دیدگاه ها

ویژگی محصول

با توسعه روزافزون فناوري اطلاعات، ارتباطات و تأثيرات وسيع آن بر جنبه هاي مختلف زندگي شهروندان، ابعاد خدمات شهري نيز دستخوش تحوالت گسترده اي شده است، چنانکه لازمه زندگي در شهرهاي امروزي به عنوان نقاط تمرکز خدمات و تعاملات، به کارگيري روشها و فناوريهاي نوين خدمات رساني است. توسعه و ارتقاي کيفيت خدمات شهري، مزاياي فراواني را در بر دارد، که در اين ميان شهرداريها به عنوان مراکز عمده مديريت و ارائه خدمات شهري، مي توانند با توسعه ابعاد خدمات رساني در قالب عرضه خدمات شهرداريهاي الکترونيک، از مزاياي فراوان آن بهره گيرند. در این فایل توضیحاتی در مورد شهرداریهای الکترونیک ارائه شده است.

فهرست

v    شهرداریهای الکترونیک تحولی در ارایه خدمات شهری

v    بهره گيري از قابليتهاي خدمات الکترونيکي و تعاملي در راستاي نوآوري

v    قابليتها و مزاياي خدمات الکترونيک در خدمات ر ساني شهرداريها

v    پیاده سازی سيستمهاي شناسايي از طريق امواج راديويي

v    ايمني و امنيت

v    تردد پرسنل

v    رديابي افراد در عمليات امداد و نجات و رديابي حيوانات در شهر در هنگام بروز حوادث غير مترقبه و بلایای طبيعي

v    تجهیزات واحد های عملیاتی

v    سيستم کنترل ورود و خروج

v    اسناد و مدارک

v    مبلمان شهری

v    طرح ترافیک

v    تردد خودرو

v    فروشگاهها

v    بزرگنمایی

تعداد صفحات

12 صفحه

تاریخ ویرایش

18 بهمن 1400