Electronic-Municipal.jpg
  • Electronic-Municipal.jpg

شهرداری های الکترونیک

۳ نفر

بروزرسانی شده در ۱۴۰۱/۱۲/۷ ۰۸:۱۵:۰۳

با توسعه روزافزون فناوري اطلاعات، ارتباطات و تأثيرات وسيع آن بر جنبه هاي مختلف زندگي شهروندان، ابعاد خدمات شهري نيز دستخوش تحوالت گسترده اي شده است، چنانکه لازمه زندگي در شهرهاي امروزي به عنوان نقاط تمرکز خدمات و تعاملات، به کارگيري روشها و فناوري هاي نوين خدمات رساني است. در این فایل توضیحاتی در مورد شهرداری های الکترونیک ارائه شده است.(بروزرسانی شده در بهمن 1400)


۲۰,۰۰۰ تومان

شرح محصول
راهنما محصول
دیدگاه ها

ویژگی محصول

با توسعه روز افزون فناوري اطلاعات، ارتباطات و تأثيرات وسيع آن بر جنبه هاي مختلف زندگي شهروندان، ابعاد خدمات شهري نيز دستخوش تحوالت گسترده اي شده است، چنانکه لازمه زندگي در شهرهاي امروزي به عنوان نقاط تمرکز خدمات و تعاملات، به کارگيري روش ها و فناوري هاي نوين خدمات رساني است. توسعه و ارتقاي کيفيت خدمات شهري، مزاياي فراواني را در بر دارد، که در اين ميان شهرداريها به عنوان مراکز عمده مديريت و ارائه خدمات شهري، مي توانند با توسعه ابعاد خدمات رساني در قالب عرضه خدمات شهرداري هاي الکترونيک، از مزاياي فراوان آن بهره گيرند. در این فایل توضیحاتی در مورد شهرداری های الکترونیک ارائه شده است.

فهرست

v    شهرداری های الکترونیک تحولی در ارایه خدمات شهری

v    بهره گيري از قابليت هاي خدمات الکترونيکي و تعاملي در راستاي نوآوري

v    قابليت ها و مزاياي خدمات الکترونيک در خدمات رساني شهرداري ها

v    پیاده سازی سيستم هاي شناسايي از طريق امواج راديويي

v    ايمني و امنيت

v    تردد پرسنل

v    رديابي افراد در عمليات امداد و نجات و رديابي حيوانات در شهر در هنگام بروز حوادث غير مترقبه و بلایای طبيعي

v    تجهیزات واحد های عملیاتی

v    سيستم کنترل ورود و خروج

v    اسناد و مدارک

v    مبلمان شهری

v    طرح ترافیک

v    تردد خودرو

v    فروشگاهها

v    بزرگنمایی

تعداد صفحات

12 صفحه