smart-cities-1.jpg
  • smart-cities-1.jpg

ابر شهرهای هوشمند در راهند

۳ نفر

بروزرسانی شده در ۱۴۰۲/۱۲/۷ ۰۸:۳۱:۴۱

این مقاله بخشی از پژوهشی است که زمینه های اصلی تحقیق و نوآوری در موسسه جدید داده ها، سیستم ها و جامعه جدید در دانشگاه MIT را بیان می کند.(.(بروزرسانی شده در بهمن 1400) 


۲۰,۰۰۰ تومان

شرح محصول
راهنما محصول
دیدگاه ها

ویژگی محصول

شهرهای هوشمند ممکن است به طور متفاوتی تعریف یا توصیف شوند. همه شهرهای هوشمند زیر مجموعه،  مجموعه ای از شبکه های اجتماعی و سیستم های مرتبط با یکدیگرهستند.  این درک از شهر هوشمند به برنامه ریزان شهری اجازه می دهد که مبتنی بر داده ها به طور قابل توجهی کیفیت زندگی شهری را بهبود ببخشنددر یک شهر هوشمند، اینترنت  اشیاء به بیرون از خانه گسترش می یابد و به طیف وسیعی از دستگاه های خودکار و ارتباطی شهری راه پیدا می کند. ارتباط بین این ابزارها و اجزای شهری این اجازه  را می دهد تا مقدار زیادی داده های شهری جمع آوری و در نهایت تجزیه و تحلیل شود. شهر هوشمند داده های عظیم خود را برای جمع آوری اطلاعات در مورد ساکنانش استفاده می کند.این مقاله بخشی از پژوهشی است که زمینه های اصلی تحقیق و نوآوری در موسسه جدید داده ها، سیستم ها و جامعه جدید در دانشگاه MIT را بیان می کند. در این فایل به جدیدترین نوآوری ها در زمینه حمل و نقل، عرضه و تقاضای انرژی های پاک و ایجاد انگیزه های هوشمندانه در شهروندان برای تغییر الگوی رفتاری شان در استفاده از فناوری ها اشاره شده است.محققان دانشگاه MIT  ابزارهایی را ایجاد می کنند که داده ها را جمع آوری و ترکیب کرده و به  برنامه ریزان شهری کمک  می کند کیفیت زندگی شهری را تا حد زیادی بهبود ببخشند.

فهرست

- چگونه شهرهایی هوشمندتر بسازیم؟

- شهر خود را آنگونه که در آینده ای نه چندان دور ممکن است باشد تصورکنید.

- سیستم های حمل و نقل در شهرهای هوشمند

- انگیزه های هوشمند

- سیستم های انرژی هوشمند

- وعده های آینده

تعداد صفحات

13 صفحه