newhouse.jpg
  • newhouse.jpg

یک انبار با سبک و شیوه طراحی جدید

۳ نفر

بروزرسانی شده در ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ ۱۵:۵۰:۳۵

این بخش حاوی تصاویر (فضاهای درونی و نماها) مربوط به  یک پروژه ی معماری است.این پروژه همانند یک اثر هنری است.این انبار با سبک و شیوه ی جدید محصول B&B ایتالیا و سرشار از تصاویر رنگی و خصیصه های عجیب و نا متعارف است.


رایگان

شرح محصول
راهنما محصول
دیدگاه ها

ویژگی محصول

این بخش حاوی تصاویر (فضاهای درونی و نماها) مربوط به  یک پروژه ی معماری است.این پروژه همانند یک اثر هنری است.این انبار با سبک و شیوه ی جدید محصول B&B ایتالیا و سرشار از تصاویر رنگی و خصیصه های عجیب و نا متعارف است.در این مجموعه حتی کارد و چنگال های استفاده شده یک تصویر رنگی با طیف وسیعی از رنگ ها را به نمایش می دهند که این رنگ ها نامرتبط و بی تناسب نسبت به یکدیگر در نظر گرفته شده اند.میزی معاصر، با پایه های تیز گوشه و زرد رنگ که با شکل نا متقارن و نا منظم خود، یک دید تیز به گوشه ی اتاق می بخشد.در گوشه ای دیگر از اتاق شور و هیجانی شدید از رنگ های بفش و قرمز کاناپه ها وجود دارد.این حس از طریق کاناپه ی بسیار بزرگ L شکل و در تضاد با کاناپه های گرد و تک نفره ی مقابل آنها القا می شود.در طرفی صندلی هایی با رنگ های نا مرتبط یک دلواپسی به فضا می بخشد با این حال رنگ ها و مقیاس ها به صورت ویژه ای نسبت به یکدیگر در یک همسویی و هماهنگی قرار دارند.