The-basics-of-color.jpg
  • The-basics-of-color.jpg

مبانی رنگ در دکوراسیون داخلی

۳ نفر

بروزرسانی شده در ۱۴۰۱/۴/۱ ۰۸:۲۳:۳۹

فراموش نکنیم که مشهورترین و کارآزموده ترین نقاشان جهان در مسابقه رنگ در مقابل طبیعت با کرنش و اقرار به عجز، به شاگردی طبیعت تن داده اند. طبیعت و شناخت آن که به سادگی هم میسر نیست، انگیزه و خاستگاه همه خلاقیتها، خصوصا در وادی شناخت رنگها است.


۲۰,۰۰۰ تومان

شرح محصول
راهنما محصول
دیدگاه ها

ویژگی محصول

فراموش نکنیم که مشهورترین و کارآزموده ترین نقاشان جهان در مسابقه رنگ در مقابل طبیعت با کرنش و اقرار به عجز، به شاگردی طبیعت تن داده اند. طبیعت و شناخت آن که به سادگی هم میسر نیست، انگیزه و خاستگاه همه خلاقیتها، خصوصا در وادی شناخت رنگها است.همه علاقمندان به کارهای هنری تجسمی مایلند ترکیباتی از رنگهای پیش ساخته شده در اختیار داشته باشند تا بتوانند آنها را در موارد مختلف جا بیاندازند، مثلا ترکیب رنگی برای یک خانه و یا ترکیبی برای محل کار وغیره که البته این کارها به صورت خیلی تجاری و یک بار مصرف انجام شده و می شود. معماری داخلی حرفه ای است که در آن بایستی فضایی خلق شود که ساکنانش دنیای پیرامونیشان را با آب و رنگ متناسب با نیاز بصری و روانیشان درک و آرایش کنند. این مقاله به نکاتی در مورد مبانی رنگ می پردازد که برگرفته از کتاب چهل کلید رنگ در معماری داخلی است.

فهرست

مقدمه

نظریه پایه ای رنگ-نمادها یا نشانه های رنگ

نظریه پایه ای رنگ-ارزش رنگ

نظریه پایه ای رنگ-خلوص و یا اشبا رنگ

نظریه پایه ای رنگ-TINT/SHADE/TONE

نظریه پایه ای رنگ-دمای رنگ

چگونه رنگها ترکیب می شوند- رنگهای افزایشی

چگونه رنگها ترکیب می شوند- رنگهای کاهشی

رنگهای مجزا

رنگهای مجزا در مقابل رنگهای ساده

چاشنی رنگ در معماری داخلی

تبادلی بودن رابطه رنگها

روابط نیرومند رنگ و نه رنگهای نیرومند

توجه به ارزش حال و هوا

مفهوم کلی حال و هوا

رنگهای منطقه ای

جهت یابی، جهت شناسی یا تشخیص موقعیت

نور شمالی

نور جنوبی

نورهای شرق و غرب

تناسبات و شکل فضای شما

به مجموعه ها بیاندیشید

مصالح موجود

اثاثیه آزاردهنده

اثاثیه موجود شما و متعلقات آن

سلسله مراتب رنگ و تناسبات

رنگهای مسلط

رنگهای خالص یا اشباع شده مسلط

رنگ مسلط و برجسته

ارزش رنگهای چیره

تناسبات رنگها

تونالیتی کدام رنگها در یک مجموعه رنگ نقش برتر دارند؟

رنگ شما چقدر باید نیرومند و به زبان دیگر پر رنگ یا سیر باشد

تعداد صفحات

15 صفحه

تاریخ ویرایش

1400/12/19