4938_825_225.jpg
  • 4938_825_225.jpg

نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان ها

۳ نفر

بروزرسانی شده در ۱۴۰۰/۱۰/۶ ۱۹:۰۲:۴۸

فایل PDF دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل به شماره بخشنامه 95/908662 مورخ 1395/09/29 سازمان برنامه و بودجه کشور به همراه راهنمای استفاده از این دستورالعمل


رایگان

شرح محصول
راهنما محصول
دیدگاه ها

نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل

ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه کشور به استناد نظام فنی و اجرایی کشور (طرح ها و پروژه های مربوط به مدیریت، پدید آوری و بهره برداری طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری دستگاه های مشمول ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 222 قانون برنامه پنجم توسعه) و با استناد به ماده 23 قانون برنامه و بودجه (طرح های تملک دارایی سرمایه ای و سرمایه گذاری شرکت های دولتی که تمام یا بخشی از تأمین مالی آن در قبال موافقتنامه متبادله در سال 1391، 1392، 1393، 1394 یا 1395 با ساطمان برنامه و بودجه کشور انجام شده است) در تاریخ 1395/09/29 بخشنامه ای به شماره 95/908662 را به دستگاه های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران و با موضوع نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل را که به تصویب شورای عالی فنی رسیده است، جهت جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز، در پیمان های ریالی فاقد تعدیل نرخ پیمان و فاقد پرداخت هرگونه مابه التفاوت (بجز ردیف 8 و بند 2 روش "ب") که آخرین روز مهلت ارائه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکار (یا سازنده یا تولید کننده تجهیزات و یا مصالح) قبل از 1391/05/01 بوده و پیمان بر اساس آن منعقد شده باشد، ابلاغ نموده است.

همچنین به منظور آشنایی هر چه بهتر همکاران با مفاهیم مندرج در این بخشنامه، فایل PDF راهنمای دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل را که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور منتشر گردیده است را به پیوست تقدیم حضور شما عزیزان می کنیم.

به منظور آشنایی بیشتر با این مبحث و رسیدن به جواب سوالات خود و یا ارائه هر گونه انتقاد و پیشنهاد به بخش مشاوره آنلاین کارگشا مراجعه فرمایید.