7159_825_225.jpg
  • 7159_825_225.jpg

لیست معماران اعضای نظام مهندسی استان فارس دارای پروانه -بخش یک

۳ نفر

بروزرسانی شده در ۱۴۰۱/۲/۳ ۱۲:۳۱:۰۰

این مجموعه شامل فایل PDF حاوی اطلاعات 1000 نفر از اعضای دارای پروانه نظام مهندسی ساختمان استان فارس در رشته مهندسی معماری می باشد.


۱۵۰,۰۰۰ تومان

شرح محصول
راهنما محصول
دیدگاه ها

گروه تخصصی معماری نظام مهندسی

معماری، هنر و فن طراحی و ساختن بناها، فضاهای شهری و دیگر فضاهای درونی و بیرونی برای پاسخ هماهنگ به نیازهای کارکردی و زیباشناسانه است. معماری بیش از اینکه تکنیک و فن باشد، هنر و ذوق است. در واقع می توان گفت ظاهر و نمای شهرها را مهندسان معمار می سازند. معماری، که برخی آن را مادر هنرها می دانند، قدمتی بسیار طولانی در تاریخ دارد و در ایران نیز به سال ها پیش از اسلام باز می گردد.

مزایای استفاده از اطلاعات موجود در این محصول

  • برای انتخاب معماران خبره و با تجربه دچار سردرگمی شده باشید.
  • اطلاعات تماس و یا ارتباط با یک معمار بخصوص 
  • برای برگزاری مناقصه نیاز به تهیه لیست مناقصه گران در حوزه بخصوصی داشته باشید.

راهنمای استفاده از محصول

 این مجموعه شامل اسامی و شماره تلفن، پایه صلاحیت 1000 نفر از اعضای دارای پروانه نظام مهندسی ساختمان استان فارس در رشته مهندسی معماری می باشد که بصورت pdf  ارائه می شود.

 در شکل زیر نمایی شماتیک از فایل پیوست، ارائه می گردد.

اعضا نظام مهندسی استان فارس معماری دارای پروانه -بخش یک

به منظور آشنایی بیشتر با این محصول و رسیدن به جواب سوالات خود و یا ارائه هر گونه انتقاد و پیشنهاد و همچنین در صورت نیاز به فایل اکسل این محصول به بخش مشاوره آنلاین کارگشا مراجعه فرمایید.