6522_825_225.jpg
  • 6522_825_225.jpg

لیست اعضای معماری نظام مهندسی گلستان

۳ نفر

بروزرسانی شده در ۱۴۰۲/۱۱/۷ ۰۸:۳۰:۰۹

این مجموعه شامل یک فایل PDF که حاوی اطلاعات 263 تن از اعضای گروه تخصصی معماری در نظام مهندسی ساختمان استان گلستان می باشد.(بروزرسانی شده در مرداد 1400)


۳۹,۰۰۰ تومان

شرح محصول
راهنما محصول
دیدگاه ها

گروه تخصصی معماری نظام مهندسی 

وظیفه ی اصلی رشته معماری، طراحی ساختمان های مفید، زیبا و اصیل و ساماندهی به محیط مصنوع و شکل دهی به فضای زندگی انسان در توازن با طبیعت متناسب با ارزش ها و شرایط فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و فنی جامعه است.
معماری در هر عصر، گویای نحوه زندگی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی مردم آن سرزمین می باشد و به همین دلیل برای آگاهی از آنچه در آن مکان گذشته است به مطالعه معماری آن زمان می پردازند.

مزایای استفاده از اطلاعات موجود در این محصول

شما پیمانکاران، سازندگان و انبوه سازان محترم برای مشورت و همکاری با افراد زبده در زمینه معماری در سطح استان گلستان به اطلاعات افراد فعال نیاز خواهید داشت.

راهنمای استفاده از محصول

این مجموعه شامل نام و نام خانوادگی و شماره تماس 263 تن از اعضا معماری نظام مهندسی استان گلستان به صورت PDF می باشد.

در شکل زیر نمایی شماتیک از فایل پیوست، ارائه می گردد.

لیست اعضای معماری نظام مهندسی گلستان