3811_825_225.jpg
  • 3811_825_225.jpg

طرح و محاسبه و اجرای رویه های بتنی درفرودگاه ها

۳ نفر

بروزرسانی شده در ۱۴۰۲/۹/۱۶ ۰۸:۰۷:۲۷

مشتمل بر 8 فصل در90 صفحه


۲۰% ۳,۰۰۰
۲,۴۰۰ تومان

شرح محصول
راهنما محصول
دیدگاه ها

فهرست فصول:

فصل اول: کلیات باند فرودگاه

فصل دوم: شناسایی محلی، مشخصات طبقه بندی

فصل سوم: آماده سازی بستر فرودگاه و انجام قشر های روسازی

فصل چهارم: مشخصات بتن مصرفی در رویه بتنی فرودگاه ها

فصل پنجم: طرح و محاسبه روسازی های بتنی

فصل ششم: آهن گذاری و آرماتور بندی

فصل هفتم: درز بندی

فصل هشتم: مشخصات فنی و اجرایی بتن رویه