7344_825_225.jpg
  • 7344_825_225.jpg

طرح جامع ساری

۳ نفر

بروزرسانی شده در ۱۴۰۲/۱۲/۷ ۰۸:۳۱:۴۱

طرح جامع ساری در قالب PDF، توسط وزارت راه و شهرسازی استان مازندران و مهندسین مشاور مازند طرح گردآوری شده است.(بروزرسانی شده در خرداد 1397)


۵۰,۰۰۰ تومان

شرح محصول
راهنما محصول
دیدگاه ها

طرح جامع ساری توسط وزارت راه و شهرسازی استان مازندران و مهندسین مشاور مازند طرح گردآوری شده است. عناوین اصلی این فایل ها شامل موارد زیر می باشند: 

  • خصوصیات اقتصادی شهر 
  • مسائل مربوط به ارزش زمین 
  • هزینه های مربوط به مسکن 
  • قوانین مربوط به اراضی 
  • اختیارات و وظایف شهرداری ها 
  • خصوصیات کالبدی شهر (سازمان شهری، تراکم ساختمانی، بناهای واحد مسکونی براساس نوع مصالح، بناهای واحد مسکونی براساس کیفیت ابنیه، تهیه مسکن در شهر و ...) 
  • وضع کمی و کیفی تجهیزات شهری 
  • ناحیه بندی ترافیکی شهر ساری 
  • بررسی انواع حرکات روزانه در شهر