3373_825_225.jpg
  • 3373_825_225.jpg

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی مدرسـه غیر انتـفاعی

۳ نفر

بروزرسانی شده در ۱۴۰۲/۱۲/۷ ۰۸:۳۱:۴۱

موضوع این طرح، ایجاد مدرسه غیر انتفاعی دارای ده کالس درس و یک آزمایشگاه و یک سایت کامپیوتری است که ظرفیت پذیرش دویست دانش آموز را در سال دارد . اجرای این طرح نه تنها گامی در جهت افزایش سطح کیفی آموزش در کشور بوده بلکه با توجه به نیاز آن به پرسنل تحصیل کرده، زمینه ساز اشتغال به …


۳۰,۰۰۰ تومان

شرح محصول
راهنما محصول
دیدگاه ها

فایل مورد نظر که توسط وزارت تعاون، معاونت طـرح و برنامه تهیه گردیده امکانسنجی اقتصادی اجرای طرح را ارائه می دهد و در قالب جداول مختلف ،سرمایه ثابت، هزینه استهلاک، هزینه های قبل از بهره برداری، هزینه های پیش بینی نشده، هزینه های جاری طرح، هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی را به شکل دقیق ارائه می دهد.