pop-up.jpg
  • pop-up.jpg

شهرسازی پاپ آپ

۳ نفر

بروزرسانی شده در ۱۴۰۲/۱۲/۷ ۰۸:۳۱:۴۱

با ظهور جنبش خودت انجامش بده یا پاپ آپ از سال 2009 در سراسر جهان، طراحان، برنامه ریزان شهر و اعضای جوامع، آن را به عنوان آزمایشی که می تواند در جهت پیشرفت فضاهای عمومی صورت گیرد، به کار گرفته اند. این فایل با ذکر نمونه هایی به تحلیل و بررسی این جنبش پرداخته است.(بروزرسانی شده در بهمن 1400)


۲۰,۰۰۰ تومان

شرح محصول
راهنما محصول
دیدگاه ها

ویژگی محصول

شهرسازی و شخصیت شهرها در سال های اخیر در مناطق شهری متروپولیتن ابعاد جدیدی به خود گرفته است بطوریکه تمرکز بیشتری بر روی نقش فعال ساکنان محلی در توسعه شهرها صورت گرفته است. این روند به عنوان یک گام مهم در ارتقاء شیوه های پایدار و بهبود برنامه ریزی ها در مناطق شهری به شمار می رود. با ظهور جنبش خودت انجامش بده یا پاپ آپ از سال 2009 در سراسر جهان، طراحان، برنامه ریزان شهر و اعضای جوامع، آن را به عنوان آزمایشی که می تواند در جهت پیشرفت فضاهای عمومی صورت گیرد، به کار گرفته اند. این فایل با ذکر نمونه هایی به تحلیل و بررسی این جنبش پرداخته است.

فهرست

-    شهرسازی پاپ آپ، آینده ای برای شهرهای آسیای جنوب شرقی

-    شهرسازی پاپ آپ

-    پاپ یو پی اس Ups-Popدر آسیای جنوب شرقی

تعداد صفحات

6 صفحه