10786_825_225.jpg
  • 10786_825_225.jpg
  • TasvireMiyanMatneGhalebbandiDarTehran.PNG

شرکت های قالب بندی در تهران

۳ نفر

بروزرسانی شده در ۱۴۰۲/۱۲/۷ ۰۸:۳۲:۲۵

این فایل به صورت PDF، اطلاعات تماس 9 شرکت قالب بندی در تهران را در بر دارد.(بروزرسانی شده در آبان 1401)


۱۴,۷۰۰ تومان

شرح محصول
راهنما محصول
دیدگاه ها

قالب بندی

برای احداث یک سازه بتن مسلح، باید بتن تازه در قالب‌هایی ریخته شود، تا پس از پر کردن تمام حجم قالب ها و سفت شدن، به شکل مورد نظر در آید. از مهمترین گام ها در احداث سازه‌های بتنی، نحوه قالب‌بندی است. به همین دلیل باید مجری و پیمانکار سازه‌های بتنی کاملاً در جریان امور مربوط به قالب‌بندی، از وسایل گرفته، تا مشخصات و رواداریهای ابعاد و روش‌های اجرا قرار داشته باشند.

مزایای استفاده از اطلاعات موجود در این محصول

اگر به دنبال اطلاعات تماس شرکتهای فعال در زمینه قالب بندی در تهران هستید، ما لیستی از این شرکت ها را برای شما تهیه کرده ایم.

راهنمای استفاده از محصول

 این اطلاعات به صورت PDF ارائه می گردد، که حاوی نام شرکت، ایمیل، وب سایت، فکس، نشانی و شماره تماس 9 شرکت قالب بندی در تهران را در بر دارد.