7357_825_225.jpg
  • 7357_825_225.jpg
  • TasvirMiyanmatneTolidkonandeganRangVaRezin.PNG

شرکت های تولیدکننده رنگ و رزین

۳ نفر

بروزرسانی شده در ۱۴۰۲/۱۲/۷ ۰۸:۳۲:۲۵

این فایل به صورت PDF، اطلاعات تماس 37 شرکت تولیدکننده رنگ و رزین را در بر دارد.(بروزرسانی شده در مهر 1401)


۶۶,۶۰۰ تومان

شرح محصول
راهنما محصول
دیدگاه ها

تولیدکنندگان رنگ و رزین

در سال 1349، هشت شرکت بزرگ تولید کننده رنگ کشور گرد هم جمع شدند تا با تشکیل یک مجمع صنفی جهت بهبود وضعیت رنگ کشور و رفع مشکلات مشترک خود اقدام نمایند. این مجمع «سندیکای صاحبان صنعت رنگسازی ایران» نام گرفت و تحت پوشش اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران قرار داشت . در سال 1373 به دنبال تغییراتی که طبق ماده 131 قانون کار برای ایجاد تشکل های صنعتی بوجود آمد، مقرر گردید به جای سندیکاهای کارفرمائی، انجمن‌های صنفی تشکیل و فعال شود. و لذا نام سندیکا به «انجمن صنفی تولیدکنندگان رنگ و رزین ایران» تغییر یافت و این نام در وزارت کار و امور اجتماعی به ثبت رسید. امروز انجمن تولیدکنندگان رنگ و رزین ایران با 40 عضو که شامل شرکت‌های بزرگ تولید کننده رنگ و رزین کشور می‌باشند، فعال بوده و به وظایف قانونی خود طبق اساسنامه مصوب ادامه می دهد.

مزایای استفاده از اطلاعات موجود در این محصول

اگر برای ساخت و ساز خود و همچنین برای تحقیق در زمینه رنگ و رزین مورد استفاده در صنعت ساختمان احتیاج به اطلاعات تماس شرکت های تولیدکننده رنگ و رزین داشتید، این فایل به شما کمک خواهد کردتا این اطلاعات را به صورت بکجا داشته باشید.

راهنمای استفاده از محصول

 این اطلاعات به صورت PDF ارائه می گردد که حاوی نام شرکت تولیدکننده، شماره تماس، فکس، نشانی، وب سایت و ایمیل 37 شرکت تولیدکننده رنگ و رزین در ایران است.