urbanfurniture.jpg
  • urbanfurniture.jpg

دسته بندی مبلمان شهری و انواع آن ها

۳ نفر

بروزرسانی شده در ۱۴۰۲/۱۲/۷ ۰۸:۳۱:۴۱

فایل مورد نظر در ابتدا به تاریخچه مبلمان شهری پرداخته واهمیت توجه به هویت و فرهنگ در طراحی مبلمان شهری را عنوان می دارد.  مبلمان شهری را در انواع ویژگی های جنس مصالح، کیفیت، ایمنی، راحتی، انعطاف و زیبایی را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهد و در آخر نیز به تآثیر زیبایی بصری مبلمان شهری در رفتار استفاده کنندگان اشاره می کند.


۱۷,۰۰۰ تومان

شرح محصول
راهنما محصول
دیدگاه ها

ویژگی محصول

فایل مورد نظر در ابتدا به تاریخچه مبلمان شهری پرداخته واهمیت توجه به هویت و فرهنگ در طراحی مبلمان شهری را عنوان می دارد.  مبلمان شهری را در انواع ویژگی های جنس مصالح، کیفیت، ایمنی، راحتی، انعطاف و زیبایی را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهد و در آخر نیز به تآثیر زیبایی بصری مبلمان شهری در رفتار استفاده کنندگان اشاره می کند.

مبلمان شهری به مجموعه وسیعی از وسایل، اشیا، دستگاه ها، نمادها، خرده بناها، فضاها و عناصری گفته می شود که چون در شهر و خیابان و در کل در فضای باز نصب شده اند و استفاده عمومی دارند، به این اصطلاح معروف شده اند. طراحی جدید و نحوه قرار گرفتن تیرهای چراغ برق، باجه های تلفن، کیوسک های فروش روزنامه، ایستگاه های اتوبوس و مهم تر از آن حفظ نمادهای قدیمی و سنتی یک شهر نقش موثری در افزایش روحیه اجتماعی ایفا می کند، پس لازم است با توجه به هویت و فرهنگ شهر، مبلمان شهری مناسب را طراحی و به کار برد.

فهرست

مبلمان شهری چیست

تاریخچه مبلمان شهری در جهان

تاریخچه مبلمان شهری در ایران

رنگ آمیزی مبلمان شهری

اهمیت توجه به هویت و فرهنگ در طراحی مبلمان شهری

کیفیت در مبلمان شهری

کیفیت مبلمان شهری

مصالح مبلمان شهری

ایمنی در مبلمان شهری

مصالح مبلمان شهری

زیبایی مبلمان شهری

راحتی مبلمان شهری

انعطاف پذیری

تآثیر زیبایی بصری مبلمان شهری در رفتار استفاده کنندگان

تاریخ ویرایش

9 اسفند 1400