5289_825_225.png
  • 5289_825_225.png

جزئیات چاله کندانس و چاه شماره 2 در موتورخانه

۳ نفر

بروزرسانی شده در ۱۴۰۱/۲/۳ ۱۲:۳۱:۰۰

در این نقشه جزئیات چاله کندانس و چاه شماره در موتورخانه نمایش داده می شود.


۲,۰۰۰ تومان

شرح محصول
راهنما محصول
دیدگاه ها

۱-بنا به بند ۵-۷-۳-۳ استاندارد ملی جهت تامین ابعاد مشخص شده در این بند باید عمق چاهک حداقل ۱۴۰ سانتیمتر باشد.

۲- بنا به بند ۶-۲-۱ راههای دسترسی به موتورخانه و ورودیها باید حداقل ۸/۱ متر ارتفاع داشته باشد.

۳- بنا به بند ۶-۳-۲-۱ موتورخانه حداکثر ابعاد را داشته باشد تا :

      الف ) فضای دسترسی به قطعات متحرک بیش از ۵۰ سانتیمتر باشد .

      ب) فضای باز جلوی تابلوها بیش از ۷۰ سانتیمتر باشد .

      ج ) دسترسی تمامی تابلوها و قطعات به سهولت انجام گیرد .

۴ – بنا به بند ۶-۳-۲-۲ در تمامی محلهای تردد و کارکرد سکوی موتورخانه، حداقل ارتفاع ۱۸۰ سانتیمتر باشد که این ارتفاع از سطح زیرین نقاط سقف اندازه گیری می شود که جهت تامین این فضا و فضای بالاسری چاه آسانسور باید از کف آخرین طبقه تا زیر سقف موتورخانه حداقل ۶ متر باشد.

۵-لازم به توضیح است که ابعاد چاه آسانسور مورد نیاز برای ساختمان های مسکونی حداقل ۴ نفره باشد تا فضای جان پناه روی کابین تامین شود.