4616_825_225.png
  • 4616_825_225.png

تعیین سریع ضریب نامعینی سازه های فولادی در برنامه ETABS 2016

۳ نفر

بروزرسانی شده در ۱۴۰۲/۹/۴ ۰۸:۰۱:۴۳

در این آموزش نحوه تعیین سریع ضریب نامعینی سازه های فولادی در برنامه ETABS 2016 نشان داده شده است.


۷,۰۰۰ تومان

شرح محصول
راهنما محصول
دیدگاه ها

تعیین ضریب نامعینی برای سازه‌های فولادی (دارای مهاربند یا قاب خمشی)، در برنامه ETABS بسیار راحت است. ضوابط استاندارد 2800 برای تعیین ضریب نامعینیبصورت زیر است:
در سازه های با ارتفاع بیش از 3 طبقه یا 10متر، برش پایه در هر یک از امتدادهای سازه باید در ضریب نامعینی Rho ضرب شود. این ضریب برابر 1.2 است مگر آنکه شرایط زیر اقناع شوند:
1- ساختمان منظم در پلان بوده و در طبقاتی که نیروی برشی بیش از 35% نیروی برشی پایه ساختمان در آنها ایجاد میشود، دارای حداقل دو دهانه مقاوم در برابر بارهای جانبی در هر طرف مرکز جرم ساختمان و در هر امتداد اصلی ساختمان باشند. در سیستم دارای دیوار برشی تعداد دهانه ها از تقسیم طول دیوار بر ارتفاع طبقه بدست میآید.
2- در سایر ساختمان ها، در طبقاتی که میزان برش در آنها بیش از 35% نیروی برشی پایه ایجاد شود چنانچه حذف جزئی از سیستم مقاوم جانبی، موجب کاهش مقاومت طبقه به میزان بیش از 33% نشود و در طبقه نامنظمی شدید پیچش ایجاد نگردد.
بخش اول که بسیار راحت بوده و با دیدن پلان می‌توان مقدار ضریب نامعینی را تشخیص داد. البته شرط استفاده از بند اول، منظمی سازه در پلان است. حال اگر سازه در پلان منظم نباشد، بایستی از بخش دوم مقدار ضریب نامعینی تعیین شود.برای این منظور گام‌های زیر را می‌توان پیشنهاد داد:
الف) ابتدا برش پایه تسلیم سازه از رابطه زیر تعیین شود:

Vyiel=(1/(D/C)max)*Vbase

که در آن Vbase برش پایه سازه ناشی از یک تحلیل استاتیکی معادل است که مثلا از رابطه 3-1 استاندارد 2800 بدست آمده و نسبت (D/C)max حداکثر نسبت نیرو به ظرفیت برای اعضای سازه بعد از تحلیل است.
ب) یک المان مقاوم جانبی از سازه حذف شود. مثلا اگر قاب مهاربندی شده است، بایستی یک مهاربند حذف شود و یا اگر قاب خمشی باشد، بایستی یک تیر حذف گردد.
پ) مقدار برش پایه تسلیم در حالت حذف یک المان را از رابطه زیر تعیین می‌کنیم:

Vyiel,remove=(1/(D/C)max)*Vbase

ت) اگر نسبت برش پایه تسلیم بعد از حذف یک المان به برش پایه تسلیم کمتر از 33% باشد، مقدار Rho=1.0 بوده در غیر اینصورت Rho=1.2 خواهد بود.
طبق ASCE7-10 اعمال ضریب نامعینی در طبقه بندی D به پایین نیازی نیست ولی 2800 معادل این بند وجود ندارد. مقدار ضریب نامعینی طبق ASCE7-10 برابر 1.3 است.
طبق ASCE2010 و 2800 در موراد زیر میتوان ضریب نامعینی Rho را برابر یک در نظر گرفت:
1- محاسبات مربوط به اثرات P-delta و تغییرمکان نسبی طبقه
2- طراحی اعضای غیرسازه‌‌ای
3- طراحی سازههای غیرساختمانی
4- طراحی دیافراگمها
5- طراحی دیوارهای سازهای برای نیروهای خارج از صفحه
6- #ساختمان های تا 3 طبقه یا با ارتفاع کمتر از 10 متر
7- در طراحی اعضایی که مشمول طراحی برای زلزله تشدید یافته میشوند و نیروی زلزله در آنها در ضریب اضافه مقاومت ضرب می شود.

در این ویدئوی کوتاه به نحوه تتعیین سریع ضریب نامعینی سازه‌های فولادی در برنامه ETABS اشاره شده است.

در صورت داشتن هر گونه سوالی با بخش مشاوره آنلاین ما تماس بگیرید.

تهیه و تنظیم: مهدی علیرضایی.