4614_825_225.png
  • 4614_825_225.png

تحلیل استاتیکی غیرخطی و مثالهای کاربردی در برنامه SAP2000

۳ نفر

بروزرسانی شده در ۱۴۰۲/۱۱/۷ ۰۸:۲۹:۴۵

در این فیلم های آموزشی اصول اولیه تحلیل استاتیکی غیرخطی به همراه مثال های کاربردی فولادی در برنامه SAP2000 از کلاس آموزشی تهیه شده است.


۳۵,۰۰۰ تومان

شرح محصول
راهنما محصول
دیدگاه ها

نرم‌افزارهای رشته مهندسی عمران نرم‌افزارهایی هستند که برای رشته دانشگاهی عمران در مقاطع مختلف به‌کار می‌رود. با توجه به پیشرفت علم و تکنولوژی‌های روز جهان دانش نرم افزار‌های هر رشته نیاز امروز بازار کار جهان است. برنامه SAP2000 یک برنامه المان محدود برای تحلیل سازه‌ها که قادر به مدلسازی تغییرشکل‌های بزرگ سازه، تحلیل استاتیکی و دینامکی و رفتار غیرارتجاعی هندسی و مصالح  نیز می‌باشد. یک تحلیل از لحاظ آنکه وابسته به زمان باشد، یا خیر، به دو نوع تحلیل استاتیکی و دینامیکی تقسیم می شود. هر یک از تحلیلهای دینامیکی و استاتیکی نیز بسته به اینکه رفتار غیرارتجاعی مصالح در آنها در نظر گرفته شده باشد، یا خیر نیز به تحلیلهای مختلفی تقسیم میشوند. در تحلیل استاتیکی در صورتی که رفتار مصالح خطی در نظر گرفته شده باشد، سادهترین نوع تحلیل بوده و تحت عنوان تحلیل استاتیکی معادل شناخته میشود. لیکن در یک تحلیل استاتیکی غیرخطی رفتار غیرخطی مصالح درنظر گرفته شده است. در تحلیل دینامیکی در صورتی که رفتار خطی مصالح مورد نظر باشد، بایستی بصورت تحلیل دینامیکی طیفی و یا تحلیل تاریخچه زمانی خطی مورد استفاده قرار گیرد، لیکن در حالتی که رفتار غیرخطی مورد نظر باشد، بایستی لزوماً بصورت یک تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی صورت گیرد.
در روش استاتیکی غیرخطی نیروهای جانبی ناشی از زلزله چنان انتخاب می شود که حداکثر تغییر شکل سازه با آنچه که در زلزله سطح خطر مورد نظر پیش بینی می شود مطابقت داشته باشد. بنابراین چنانچه تحت اثر بار وارده، سازه بصورت خطی رفتار کند نیروهای بدست آمده برای اعضا نزدیک به مقادیر پیش بینی شده در هنگام زلزله خواهد بود. ولی چنانچه سازه رفتار غیرخطی داشته باشد، نیروهای بدست آمده از این روش بیش از مقادیر حد جاری شدن مصالح خواهند شد. به همین جهت هنگام بررسی معیارهای پذیرش، نتایج حاصل از تحلیل خطی برای سازه هایی که هنگام زلزله رفتار غیر خطی دارند اصلاح می گردد.
در این فیلم‌های آموزشی پیوست که از یک دوره کاربردی بهسازی لرزه ای سازه های موجود تهیه شده است، نحوه مدلسازی رفتار غیرخطی برای انجام تحلیل‌های استاتیکی غیرخطی در برنامه SAP2000 آموزش داده شده است. مدت زمان فیلم حدود 6 ساعت بوده که در چهار قسمت تهیه شده است.

در صورت داشتن هر گونه سوالی با بخش مشاوره آنلاین ما تماس بگیرید.

تهیه و تنظیم: مهدی علیرضایی.