8112_825_225.png
  • 8112_825_225.png

برنامه زمانبندی ساختمان 2 طبقه

۳ نفر

بروزرسانی شده در ۱۴۰۲/۱۱/۷ ۰۸:۲۹:۴۵

فایل ارائه شده به منظور آموزش برنامه ریزی و نحوه تنظیم ساختار شکست کار و منشور پروژه تهیه شده است. در همین راستا مدیران پروژه و کارشناسان کنترل پروژه با خرید این فایل می توانند تمامی نکات ضروری در روند یک برنامه ریزی را در اختیار داشته باشند.


۷۰,۰۰۰ تومان

شرح محصول
راهنما محصول
دیدگاه ها
ویژگی های محصول

زمانبندی یک ساختمان 2 طبقه در نرم افزار msp

این یک نمونه برنامه ریزی پروژه ساختمانی به وسیله نرم افزار Microsoft Project می باشد. در این فایل تخصیص منابع به همراه مدیریت هزینه آن ارائه شده است.

 این فایل کنترل پروژه دارای قسمت های مختلفی هست که شامل:

  •     کد فعالیت های کنترل پروژه MSP
  •      دارای نام فعالیت های کنترل پروژه MSP
  •      ترتیب فعالیت های کنترل پروژه MSP
  •      پیشنیاز فعالیت های کنترل پروژه MSP
  •      زمان اجرا هر فعالیت
  •     تاریخ شروع هر فعالیت
  •      تخصیص منابع                                                
  •      و دارای چند فعالیت دیگر………….

مزایای این فایل کنترل پروژه MSP:

    تعداد فعالیت های اجرایی : 95 فعالیت
    دارای نمودار WBS یا همان نمودار ساختار شکست کار
    نمودار کامل همراه با عملگرهای متفاوت MSP
    همراه با تخصیص منابع
    و کلیه امکانات که ارائه شده قابل ویرایش و شخصی سازی هم هست…….

نمونه پروژه آموزشی در MSP