4616_825_225.png
  • 4616_825_225.png

اعمال قاعده 100-30 بصورت اعمال نیروی زلزله بصورت دستی در محیط ETABS 2016

۳ نفر

بروزرسانی شده در ۱۴۰۲/۱۲/۷ ۰۸:۳۱:۴۱

در این آموزش نحوه اعمال قاعده 100-30 بصورت اعمال نیروی زلزله بصورت دستی در محیط ETABS 2016 نشان داده شده است.


۴,۰۰۰ تومان

شرح محصول
راهنما محصول
دیدگاه ها

آیین نامه ASCE7 برای عدم اعمال قاعده 100-30 برخی ساختمان ها که از قاعده زیر پیروی نمایند، معاف می کند. طبق بند 12.5.4 این آیین نامه داریم:

In addition, any column or wall that forms part of two or more intersecting seismic force-resisting systems and is subjected to axial load due to seismic forces acting along either principal plan axis equaling or exceeding 20 percent of the axial design strength of the column or wall shall be designed for the most critical load effect due to application of seismic forces in any direction.

استاندارد 2800 نیز در بند 3-1-4 نیز همین مورد را برای عدم اعمال قاعده 100-30 بیان کرده است. در صورتی که بار محوری ایجاد شده در ستون ها ناشی از زلزله، کمتر از 20% ظرفیت محوری ستون باشد، این ضابطه را می توان نادیده گرفت. البته آیین نامه صحبتی از ظرفیت کششی یا فشاری ستون نداشته و بنظر می رسد بایستی حداقل این دو به عنوان ظرفیت محوری در نظر گرفته شود.

حال سوالی که مطرح می شود، این است که آیا می توان این اثر را به جای ترکیب بار، در حالات بار تعریف نمود. جواب به این سوال مثبت است. ابتدا باید مقدار نیروی زلزله هر یک از طبقات را بصورت دستی تعیین نموده باشد تا بتوانید بصورت User Load در برنامه آنها را وارد نمایید.

فرض کنید نیروی جانبی زلزله در تمام طبقات مشخص است. در ETABS 2016 از مسیر Define menu > Load Patterns اقدام نموده و حالت بار زلزله ای (مثلا به نام Ex+0.3Ey) ایجاد نمایید. در بخش Auto Lateral Load گزینه User Loads را انتخاب نمایید. حال Modify Lateral Load فعال شده و بر روی آن کلیک نمایید. در پنجره ظاهر شده، گزینه Apply Load at Diaphragm Center of Mass را تیک بزنید تا بار زلزله در مرکز جرم اعمال شود. مقدار خروج از مرکزیت را در بخش Additional Eccentricity Ratio بر حسب درصد وارد نمایید. نکته مهم اینکه برای اعمال بار زلزله 30% نیازی نیست این بار با خروج از مرکزیت اعمال شود، ولیکن در این روش اجباراً هر دو بار با خروج از مرکزیت بر طبقات اعمال می شوند و ممکن است مقداری محافظه کاری در طراحی ایجاد شود. در بخش سلولی کادر ظاهر شده، مقدار بارهای زلزله در هر راستا را به مقدار مشخص خودش وارد نمایید. مثلا اگر بار زلزله در راستای X باید 100% اعمال شود، در زیر ستون Fx مقادیر بارهای طبقات را وارد نمود و برای جهت Y مقدار 30% بارهای زلزله طبقات را وارد نمایید. در صورتی که بخواهید خروج از مرکزیت مثبت و منفی را با هم وارد نمایید. در بخش Number of Load sets عدد 2 را وارد نمایید تا قادر باشید دو سری بار زلزله بر طبقات وارد نمایید. در کلیپ زیر این مورد نشان داده شده است.

در این ویدئوی کوتاه اعمال قاعده 100-30 بصورت اعمال نیروی زلزله بصورت دستی در برنامه ETABS 2016 نشان داده شده است.

در صورت داشتن هر گونه سوالی با بخش مشاوره آنلاین ما تماس بگیرید.

تهیه و تنظیم: مهدی علیرضایی.