4093_825_225.jpg
  • 4093_825_225.jpg

اصول و استانداردهای طراحی فضاهای سبز

۳ نفر

بروزرسانی شده در ۱۴۰۲/۱۲/۷ ۰۸:۳۱:۴۱

انواع فضاهای سبز برون شهری: کمربندی های سبز، پارک های ملی، پارک های جنگلی، پارک های گیاه شناسی. فضاهای سبز شهری: پارک های عمومی، پارک های شهری در مقیاس واحد همسایگی، در مقیاس محله ها، در مقیاس ناحیه و غیره است.(بروزرسانی شده در آذر 1402)


۲۰,۰۰۰ تومان

شرح محصول
راهنما محصول
دیدگاه ها

اصول و استانداردهای طراحی فضاهای سبز

فایل مورد نظر به تعریف انواع فضاهای سبز پرداخته و نیز  پارک ها را طبقه بندی می کند، فضاهای سبز در وهله نخست به فضاهای سبز و سطوح سبز، و در مرحله بعد به شهری و غیرشهری تقسیم می شوند و پارک ها نیز پارک ها بر حسب شکل،خصوصیات منطقه ای،اقلیمی و نحوه استفاده تقسیم می شوند. به فواید فضای سبز از جمله کاهش آلودگی صوتی و بصری، جلوگیری از تغییرات غیر طبیعی دما در شهر، جلوگیری از برخواستن ذرات خاک در هوا، کاهش سطح آبها در زمین های زهکشی می پردازد. و در آخر به مشخصات فضای سبز شهر، رویکردهای توسعه پارک و فضای سبز شهری و  آشنایی با 10 گردشگاه و فضای سبز جهان  پرداخته است.

تعداد صفحات

58 صفحه