5340_825_225.png
  • 5340_825_225.png

اتصال عرضی کانالهای فولادی چهارگوش با فشار کار 500 پاسکال

۳ نفر

بروزرسانی شده در ۱۴۰۱/۱۲/۷ ۰۸:۱۵:۵۵

این نقشه درجه استحکام مورد نیاز اتصال عرضی کانال های چهارگوش فولادی را برای ابعاد مختلف کانال و ضخامت ورق های مختلف در فشار استاتیکی حداکثر 500± پاسکال نشان می دهد.


۲,۰۰۰ تومان

شرح محصول
راهنما محصول
دیدگاه ها

1.این نقشه درجه استحکام مورد نیاز اتصال عرضی کانال های چهارگوش فولادی را برای ابعاد مختلف کانال و ضخامت ورق های مختلف در فشار استاتیکی حداکثر 500± پاسکال نشان می دهد. درجه استحکام اتصال عرضی ضریبی است که با مدول الاستیسیته و ممان اینرسی اجزای اتصال و تقویت آن متناسب است و با واحد KN.m^2 بیان می شود.
2.درجه استحکام اتصال عرضی در این جدول به ترتیب با حروف C,B,A… مشص شده است و عدد بعد از آن حداکثر فاصله تقویت کننده های اتصالات عرضی از یکدیگر را در طول کانال، به متر نشان می دهد. درجه استحکام با علامت A معادل KN.m^20.15 و با علامت L معادل KN.m^2 60 می باشد.
3.درجه ی استحکام نشان داده شده در این جدول، حداقل مورد نیاز در شرایط مشخص شده می باشد. در هر مورد استفاده از اتصالات عرضی با درجه استحکام بالاتر، از نظر فنی مجاز است.
4.در صورتی که ساخت کانال از ورق آلومینیومی مورد نظر باشد، برای تعیین ضخامت ورق معادل، به جدول نشان داده شده در نقشه شماره M.D. 305-01-11 نگاه کنید.