steven-holl.jpg
  • steven-holl.jpg

آشنایی با استیون هال Steven Holl

۳ نفر

بروزرسانی شده در ۱۴۰۲/۱/۸ ۱۱:۰۴:۱۵

معرفی معمار بین المللی و برجسته آمریکایی استیون هال به همراه نگرش و آثار شاخص وی که در زمان فعالیت حرفه ای اش بناهای شاخص و ویژه ای را در سبک های مختلف به منصه ظهور رسانده است.(بروزرسانی شده در بهمن 1400)


۱۵,۰۰۰ تومان

شرح محصول
راهنما محصول
دیدگاه ها

ویژگی محصول

استیون هال متولد آمریکا و یکی از نظریه پردازان حوزه معماری و پدیدارشناسی و معماری چند حسی است. استیون هال، هستی شناسی نور در پدیدهای معماری را در ذهن داشت و دنیای ذهنی پدیدارشناسی در معماری نوین را مطرح کرد. وی بیشتر به خاطر طراحی ساختمانهای کاملا همسو با محیط مشهور است. او معتقد است که به جای تحمیل سبک به سایت، خود سایت بایستی امکان ایجاد ایده معماری را فراهم کند. این فایل حاوی اطلاعاتی در مورد نحوه نگرش و فلسفه فکری استیون هال است.

فهرست فایل

  • درباره استیون هال
  • سبک معماری و نمونه پروژه ها

مخاطبان این محصول

این فایل با رویکرد ارائه دانشگاهی در مورد این معمار در مقطع کارشناسی تنظیم شده است.

تعداد اسلاید

7 اسلاید