5494_825_225.jpg
  • 5494_825_225.jpg

چک لیست عملیات تهیه و نصب شیشه پنجره و درب فریم دار

۳ نفر

بروزرسانی شده در ۱۴۰۱/۱۲/۷ ۰۸:۱۵:۰۳

فرم خام چک لیست (پرمیت، مجوز) عملیات تهیه و نصب شیشه پنجره و درب فریم دار با فرمت قابل ویرایش WORD


۶,۰۰۰ تومان

شرح محصول
راهنما محصول
دیدگاه ها

چک لیست عملیات اجرا

چک لیست عملیات تهیه و نصب شیشه پنجره و درب فریم دار شامل چه مواردی می شود؟

بررسی صحت اجرای عملیات که شامل پیش نیازها و عملیات مستقیم و مرتبط با این بخش می گردد، دارای گزینه های متعددی است که در ذیل به سر فصل های آن اشاره ای مختصر نموده و بررسی دقیق را به متن چک لیست واگذار می کنیم که همه این موارد را در 13 ردیف کنترلی به تفصیل بیان کرده است:

  1. تهیه لیست شیشه ها از محل پنجره ها همراه با اندازه برداری دقیق براساس نوع فریم پنجره
  2. کنترل شیشه ها از نظرشیشه های مسلح شده ، ساده و تعداد جداره ها و ضخامت
  3. کنترل شیشه ها با مشخصات استاندارد از نظر نوع، موج، حباب هوا، یکنواختی، لب پریدگی، لکه، خراش و رنگ
  4. و...

چک لیست تهیه و نصب شیشه پنجره

چرا باید قبل از اجرای هر فعالیتی، چک لیست مربوطه را به تأیید نظارت مقیم برسانیم؟

طبق بند "ب" ماده 19 شرایط عمومی پیمان، پیمانکار متعهد است که نقشه ها، امتدادها و محورها را با نظارت مهندس مشاور پیاده کند و درستی آنها را با مهندس مشاور صورتجلسه نماید. همچنین طبق بند "الف" ماده 32 شرایط عمومی پیمان در خصوص نظارت بر اجرای کار، عملیات اجرای پیمانکار، همیشه باید زیر نظر و با اطلاع مهندس مشاور انجام شود.

بنابراین تهیه و تنظیم چک لیست که در حکم تآیید کیفیت پیش نیازهای انجام عملیات اجرایی می باشد، در شرایط عمومی پیمان مورد تأیید قرار گرفته است.

و در انتها:

شما عزیزان می توانید به منظور آشنایی بیشتر با این مبحث و رسیدن به جواب سوال های خود و یا ارائه هر گونه انتقاد و پیشنهاد به بخش مشاوره آنلاین کارگشا مراجعه فرمایید.