5375_825_225.jpg
  • 5375_825_225.jpg

چک لیست ساخت اسکلت فلزی (با اتصالات جوشی)

۳ نفر

بروزرسانی شده در ۱۴۰۲/۱۲/۷ ۰۸:۳۱:۴۱

چک لیست عملیات ساخت اسکلت فلزی (با اتصال جوشی)به همراه پیوست (پرمیت، مجوز) با فرمت قابل ویرایش WORD


۸,۰۰۰ تومان

شرح محصول
راهنما محصول
دیدگاه ها

چک لیست عملیات اجرا

چک لیست عملیات ساخت اسکلت فلزی (با اتصالات جوشی) شامل چه مواردی می شود؟

بررسی صحت اجرای عملیات که شامل پیش نیازها و عملیات مستقیم و مرتبط با این بخش می گردد، دارای گزینه های متعددی است که در ذیل به سر فصل های آن اشاره ای مختصر نموده و بررسی دقیق را به متن چک لیست  واگذار می کنیم که همه این موارد را در 29 ردیف کنترلی به تفصیل بیان کرده است:

  1. کنترل نقشه ها، صلاحیت جوشکارها و ...
  2. برشکاری و پیش مونتاژ
  3. مونتاژ و فول جوش کردن
  4. زنگ زدایی و رنگ آمیزی
  5. انبار کردن قطعات

چک لیست ساخت اسکلت فلزی

چرا باید قبل از اجرای هر فعالیتی، چک لیست مربوطه را به تأیید نظارت مقیم برسانیم؟

طبق بند "ب" ماده 19 شرایط عمومی پیمان، پیمانکار متعهد است که نقشه ها، امتدادها و محورها را با نظارت مهندس مشاور پیاده کند و درستی آنها را با مهندس مشاور صورتجلسه نماید. همچنین طبق بند "الف" ماده 32 شرایط عمومی پیمان در خصوص نظارت بر اجرای کار، عملیات اجرای پیمانکار، همیشه باید زیر نظر و با اطلاع مهندس مشاور انجام شود.

بنابراین تهیه و تنظیم چک لیست که در حکم تآیید کیفیت پیش نیازهای انجام عملیات اجرایی می باشد، در شرایط عمومی پیمان مورد تأیید قرار گرفته است.