TasvireMiyanMatneChekListeBalanseMasaleheTahviliBePeymankar-1402.png
  • TasvireMiyanMatneChekListeBalanseMasaleheTahviliBePeymankar-1402.png

چک لیست بالانس مصالح تحویلی به پیمانکاران

۳ نفر

بروزرسانی شده در ۱۴۰۲/۱۲/۷ ۰۸:۳۱:۴۱

فرم بالانس مصالح از فرم هایی است که حتما باید درکارگاه های ساختمانی وجود داشته باشد. در این چک لیست کلیه مصالح تحویلی به پیمانکار محاسبه شده و با صورت وضعیت قطعی مقایسه می گردد.(بروزرسانی شده در خرداد 1402)


۱۵,۰۰۰ تومان

شرح محصول
راهنما محصول
دیدگاه ها

چرا به فرم بالانس مصالح نیاز داریم؟

یکی از دغدغه های بزرگ مدیران پروژه ها و سرپرستان کارگاه های ساختمانی هدر رفت بیش از حد مصالح ساختمانی است و در کارگاه هایی که چندین پیمانکار در جبهه های کاری متفاوت مشغول کارند این موضوع نمود بیشتری دارد.

محتویات چک لیست بالانس مصالح 

چک لیست تهیه شده بر اساس تجارب چندین ساله حضور در کارگاه های ساختمانی و برای کنترل این معضل تهیه شده است و می بایست به همراه صورت وضعیت قطعی توسط پیمانکار تهیه و به کارفرما ارائه گردد.

در این چک لیست کلیه مصالح تحویلی به پیمانکار محاسبه شده و با صورت وضعیت قطعی مقایسه می گردد. اگر مقدار پرت مصالح بیش از حد مجاز طبق ضوابط و آیین نامه ها باشد می بایست کلیه هزینه های مربوطه از حساب های پیمانکار نزد کارفرما کسر گردد.