5891_825_225.jpg
  • 5891_825_225.jpg
  • TasvireMIyanMatneChekListeAsfalteRooyehKhiyabanSavarehRo-1402.png

چک لیست اجرای آسفالت رویه خیابان سواره رو

۳ نفر

بروزرسانی شده در ۱۴۰۲/۳/۱۶ ۱۱:۲۰:۲۶

این محصول فرم خام چک لیست (پرمیت، مجوز) عملیات اجرایی آسفالت رویه خیابان در بخش سواره رو با فرمت قابل ویرایش WORD است.(بروزرسانی شده در خرداد 1402)


۱۳,۰۰۰ تومان

شرح محصول
راهنما محصول
دیدگاه ها

چک لیست آسفالت رویه خیابان سواره رو شامل چه مواردی می شود؟

بررسی صحت اجرای عملیات که شامل پیش نیازها و عملیات مستقیم و مرتبط با  آسفالت رویه خیابان ها (سواره رو) می گردد، دارای گزینه های متعددی است که در ذیل به سر فصل های آن اشاره ای مختصر نموده و بررسی دقیق را به متن چک لیست واگذار می کنیم که همه این موارد را در 18 ردیف کنترلی به تفصیل بیان کرده است:

  1. آزمایشات و کنترل های مربوط به اندودهای قیر نفوذی و سطحی
  2. کنترل های مربوط به آماده سازی سطوح در لایه های مختلف آسفالت
  3. آزمایشات و کنترل های مربوط به کیفیت و طرح اختلاط آسفالت
  4. بررسی تناسب ماشین آلات راه سازی
  5. و ...

چرا باید قبل از اجرای هر فعالیتی، چک لیست مربوطه را به تأیید نظارت مقیم برسانیم؟

طبق بند "ب" ماده 19 شرایط عمومی پیمان، پیمانکار متعهد است که نقشه ها، امتدادها و محورها را با نظارت مهندس مشاور پیدا کند و درستی آنها را با مهندس مشاور صورتجلسه نماید. همچنین طبق بند "الف" ماده 32 شرایط عمومی پیمان در خصوص نظارت بر اجرای کار، عملیات اجرای پیمانکار، همیشه باید زیر نظر و با اطلاع مهندس مشاور انجام شود.

بنابراین تهیه و تنظیم چک لیست که در حکم تایید کیفیت پیش نیازهای انجام عملیات اجرایی است، در شرایط عمومی پیمان مورد تأیید قرار گرفته است.