3157_825_225.jpg
  • 3157_825_225.jpg

پروژه حریم، تعیین و تدقیق محدوده تهران

۳ نفر

بروزرسانی شده در ۱۴۰۱/۴/۱ ۰۸:۲۱:۰۳

موضوع حریم از طریق طرح جامع تهران مطرح شده است، در این طرح الگوی توسعه خطی شهر تهران به سمت شرق و غرب انتخاب و کوه های البرز به عنوان محدودیت توسعه در نظر گرفته شده است.


۱۰,۰۰۰ تومان

شرح محصول
راهنما محصول
دیدگاه ها

در این فایل به تاریخچه و سابقه حریم شهر تهران پرداخته شده و معیارهای تعیین حریم تهران از جهات مختلف همراه نقشه توضیح داده شده است.