3157_825_225.jpg
  • 3157_825_225.jpg

پروژه حریم، تعیین و تدقیق محدوده تهران

۳ نفر

بروزرسانی شده در ۱۴۰۱/۲/۳ ۱۲:۳۱:۰۰

موضوع حریم از طریق طرح جامع تهران مطرح شده است، در این طرح الگوی توسعه خطی شهر تهران به سمت شرق و غرب انتخاب و کوههای البرز  به عنوان محدودیت توسعه در نظر گرفته شده است. در پروژه های تعیین حریم به این صورت عمل می شود که معیارهای مهم تعیین خط حریم بررسی، انتخاب و اولویت بندی می …


۱۰,۰۰۰ تومان

شرح محصول
راهنما محصول
دیدگاه ها

در این فایل به تاریخچه و سابقه حریم شهر تهران پرداخته شده و معیارهای تعیین حریم تهران از جهات مختلف همراه نقشه توضیح داده شده است.