4616_825_225.png
  • 4616_825_225.png

وارد کردن فایل متنی طیف طراحی به برنامه ETABS 9.7

۳ نفر

بروزرسانی شده در ۱۴۰۲/۱۲/۷ ۰۸:۳۱:۴۱

در این ویدئوی کوتاه نحوه وارد کردن فایل متنی طیف طراحی به برنامه ETABS 9.7 نشان داده شده است.


۳,۰۰۰ تومان

شرح محصول
راهنما محصول
دیدگاه ها

روند انجام تحلیل طیفی در برنامه ETABS
در برنامه ETABS برای انجام یک تحلیل طیفی بعد از مدلسازی، سه گام زیر بایستی انجام شود:
1- معرفی تعداد مودهای نوسانی مورد نظر
2- معرفی طیف طرح (شبه شتاب) به برنامه
3-تعریف حالت بار طیفی در جهات مورد نظر

ابتدا از منوی Analyze گزینه Set Analysis Options را انتخاب نمایید در این حالت از قسمت Dynamic Analysis گزینه Set Dynamic Parameters… را انتخاب نمایید. در بخش Number of Modes از پنجره Dynamic Analysis Parameters، تعداد مودهای نوسان سازه را تعیین نمایید. طبق استاندارد 2800 داریم:
تعداد مدهای نوسان، در هر یک از دو امتداد متعامد ساختمان باید به حدی باشد که مجموع جرم های مؤثر در آنها بیش تر از 90 درصد جرم کل سازه شود، در نظر گرفته شود.
در اکثر حالات در نظر گرفتن سه مود نوسانی برای هر طبقه کفایت می کند. در صورتی که برای Frequency Shift  (Center) و Cutoff Frequency  (Radius) صفر در نظر گرفته شود، تمام موهای نوسان سازه محاسبه شده و در صورتی که مرکز و شعاع قطع فرکانس های سازه داده شود، تنها مودهایی که در این حیطه باشند در نظر گرفته می شوند. مقدار تلرانس همگرایی نسبی (Relative Tolerance) بطور پیش فرض برابر 1E-7 بوده که مقدار مناسبی می باشد.

بعد از تعریف مودها، بایستی طیف طرح غیرارتجاعی به برنامه معرفی شود. در این حالت بایستی از مسیر Define menu > Response Spectrum Functions اقدام نمایید تا پنجره Define Response Spectrum Functions ظاهر شود. در صورتی که بخواهید مولفه های طیف را بطور دستی و یکی یکی وارد نمایید، از قسمت Choose  Function Type to Add گزینه User Spectrum را انتخاب نموده و طیف را معرفی نمایید. در صورتی که در یک فایل متنی (فایل Notepad) طیف بازتاب را ساخته باشید می توانید با استفاده از گزینه Spectrum from File از زیر بخش Choose  Function Type to Add، و  زدن دکمه Add New Function… بطور مستقیم و سریع طیف بازتاب را تعریف نمایید. با استفاده از دکمه Browse… مسیر فایل متنی را انتخاب نمایید. در صورتی که فایل متنی حاوی طیف شبه شتاب بوده که محور افقی آن دوره تناوب باشد، گزینه Period vs Value و در صورتی که محور افقی آن فرکانس (عکس دوره تناوب) باشد، گزینه Frequency vs Value را از زیر بخش Values are: انتخاب نمایید. در صورتی یک سطر یا بیشتر از فایل متنی حاوی متنی برای مشخص نمودن محتویات فایل بوده و جزو طیف به حساب نمی آید، در قسمت Header Lines to Skip تعداد این سطرها را برای صرف نظر نمودن برنامه از خواندن آنها وارد کنید. با زدن دکمه View File محتویات فایل توسط برنامه Notepad یا برنامه های مشابه آن باز خواهد شود و شما قادر به دیدن محتویات فایل انتخابی هستید. توجه داشته باشید، در صورتی که فایل محاسبات خود را بخواهید به جای دیگری منتقل نمایید حتماً بایستی فایل متنی حاوی طیف پاسخ نیز همراه فایل شما باشد. برای جلوگیری از این مشکل دکمه Convert to User Defined را انتخاب نمایید تا تمام محتوای فایل متنی به فایل EDB منتقل شوند. در این حالت نیازی به همراه بودن فایل متنی نبوده و طیف پاسخ، در فایل شما ماندگار خواهد شد. در بخش Function Graph نیز در صورتی که گزینه Display Graph زده شود، شکل طیف نمایش داده می شود. مقدار میرایی نیز 5% در نظر گرفته شود.

در این ویدئوی کوتاه به نحوه وارد کردن فایل متنی طیف طراحی به برنامه ETABS اشاره شده است.

در صورت داشتن هر گونه سوالی با ما تماس بگیرید.

تهیه و تنظیم: مهدی علیرضایی.

محصولات مشابه