4614_825_225.png
  • 4614_825_225.png

نحوه دیدن برش طبقات و برش پایه یک سازه در برنامه SAP2000

۳ نفر

بروزرسانی شده در ۱۴۰۲/۱۲/۷ ۰۸:۳۱:۴۱

در ویدئوی حاضر نحوه تعیین برش طبقات و برش پایه برای سازه مدلسازی شده در SAP2000 نشان داده شده است.


۳,۰۰۰ تومان

شرح محصول
راهنما محصول
دیدگاه ها

تعیین برش طبقات و همچنین برش پایه یکی از کنترل های اساسی در طراحی سازه ها بخصوص در حالتی است که از تحلیل دینامیکی استفاده می نمایید. وقتی تحلیل دینامیکی انجام می دهید، از حالت های بار استاتیکی تنها برای همپایه سازی استفاده می شود. در این حالت، برش های پایه زلزله استاتیکی با خروج از مرکزیت و بدون خروج از مرکزیت تفاوتی ندارد.

اگر سیستم لرزه بر در دو جهت نیز یکسان باشد، برش پایه استاتیکی در هر دو جهت نیز با هم برابر است و تنها یکی از حالات بار استاتیکی برای همپایه سازی در این حالت کافی است. در صورتی که بخواهید نامنظمی پیچشی را با حالات بار استاتیکی بررسی نمایید، بایستی حالات بار استاتیکی با خروج از مرکزیت را نیز داشته باشید.

وقتی تحلیل_دینامیکی ملاک طراحی قرار گرفته، دیگر کاری با ترکیب بارهای شامل بارهای زلزله استاتیکی نداریم و تنها برای همپایه سازی تحلیل استاتیکی انجام شده و تنها با ترکیب بارهای شامل بار زلزله دینامیکی طراحی صورت می گیرد. اعمال ضریب بزرگنمایی Aj هم اثری در برش پایه استاتیکی ندارد. ولی طبق ASCE7 اعمال در حالت تحلیل دینامیکی طیفی نیازی به اعمال ضریب Aj نیست.

برای همپایه سازی برش پایه استاتیکی و دینامیکی طبق بند 3-4-1-4 در صورتی که سازه نامنظمی شدید پیچشی یا طبقه خیلی ضعیف و یا طبقه خیلی نرم داشته باشد، برش پایه استاتیکی باید به 100% برش پایه دینامیکی همپایه شود. البته این ضریب 0.85 هم نیست و بسته به مقدار نسبت برش پایه دینامیکی به استاتیکی می توان بصورت زیر خلاصه نمود:

  • اگر سازه منظم باشد:

ضریبی که باید در scale factor وارد شود= 0.85 * (برش پایه استاتیکی تقسیم بر دینامیکی در همان جهت)

  • اگر سازه نامنظم باشد ولی نامنظم شدید پیچشی یا نامنظم طبقه خیلی ضعیف و یا طبقه خیلی نرم نباشد:

ضریبی که باید در scale factor وارد شود= 0.9 * (برش پایه استاتیکی تقسیم بر دینامیکی در همان جهت)

  • سازه با نامنظمی شدید پیچشی یا طبقه خیلی ضعیف و یا طبقه خیلی نرم:

ضریبی که باید در scale factor وارد شود= 1.0 * (برش پایه استاتیکی تقسیم بر دینامیکی در همان جهت)

در این ویدئوی 3 دقیقه ای نحوه تعیین برش پایه و برش طبقات در یک سازه مدلسازی در محیط SAP2000 آموزش داده شده است.

در صورت داشتن هر گونه سوالی با ما تماس بگیرید.

تهیه و تنظیم: مهدی علیرضایی

محصولات مشابه