3387_825_225.png
  • 3387_825_225.png

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی آموزشگاه هنـرهای تجسمی

۳ نفر

بروزرسانی شده در ۱۴۰۲/۹/۴ ۰۸:۰۱:۴۳

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی آموزشگاه هنـرهای تجسمی، با اجرای این طرح در کنار دستیابی به بازده مناسب اقتصادی ، زمینه اشتغال نیروهای متخصص و هنر مند فراهم می گردد. همچنین این طرح دارای این قابلیت است که در قالب تعاونی های بانوان به مرحله اجرا درآید.


۲۵,۰۰۰ تومان

شرح محصول
راهنما محصول
دیدگاه ها

فایل مورد نظر که توسط وزارت تعاون  بخش معاونت طـرح و برنامه تهیه گردیده است شامل مطالعات امکانسنجی اقتصادی طرح می باشد، که شامل مکان مورد نیاز طرح، تجهیزات مورد نیاز، ملزومات اداری و آموزشی،  هزینه های قبل از بهره برداری، هزینه های جاری و هزینه های تعمیر و نگهداری  طرح بوده و همه را با دقت کامل مورد بررسی قرار می دهد.