5025_825_225.jpg
  • 5025_825_225.jpg

ضوابط اجرای روش طرح و ساخت در پروژه های غیر صنعتی

۴ نفر

بروزرسانی شده در ۱۴۰۰/۱۰/۶ ۱۹:۰۲:۴۸

فایل PDF مجموعه ضوابط سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص اجرای پروژه ها به روش طرح و ساخت (EPC غیر صنعتی و یا به عبارتی دیگر DB طراحی و ساخت)


رایگان

شرح محصول
راهنما محصول
دیدگاه ها

معرفی روش طرح و ساخت (EPC) :

همانگونه که می دانیم اکثر پروژه های دستگاه های اجرایی کشور، با روش متعارف و یا سه عاملی اجرا می گردد. در این روش، مهندس مشاور، طراحی تفصیلی طرح یا پروژه را انجام داده و بر اساس آن، اسناد مناقصه برای طرح، تهیه شده و پیمانکاران تنها برای اجرای طرح، بر اساس طراحی تفصیلی یاد شده، مشخصات فنی و مقادیر مشخص کار، در مناقصه شرکت می کنند.

روش طرح و ساخت، یکی دیگر از روشهای اجرای پروژه ها می باشد. روش طرح و ساخت، خود به زیر گروه های دیگری تقسیم می گردد. در روش های طرح و ساخت، مسؤولیت طراحی و اجرای طرح در چارچوب خواسته های کارفرما و ضوابط مقرر، با یک قرارداد، به پیمانکار واگذار می شود.

از ویژگی های عمده این روش اجرا، کوتاه کردن زمان و انتقال برخی ریسکها و مسؤولیت ها از دستگاه اجرایی به پیمانکار (که ممکن است مستلزم تحمیل هزینه بیشتری برای کارفرما گردد) و قطعیت دادن به تاریخ تکمیل طرح و مبلغ پیمان است.

به کار گیری این روش، پیش نیازهایی دارد که از جمله آنها، لزوم داشتن توانایی دستگاه اجرایی در تعریف دقیق و کامل پروژه، قطعی بودن تأمین اعتبار مورد نیاز، اطمینان به وجود پیمانکاران توانمند و قابل اطمینان و توانمندی مدیریت دستگاه اجرایی در تحقق این نوع از روش اجرا می باشد.

ضوابط اجرای روش طرح و ساخت در پروژه های غیر صنعتی شامل موارد ذیل می باشد:

  • آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران طرح و ساخت (بخشنامه شماره 15117/ت29858هـ مورخ 1384/03/11)
  • آیین نامه ارجاع کار به پیمانکاران طرح و ساخت (بخشنامه شماره 12343/ت29856هـ مورخ 1384/03/02)
  • راهنمای ارجاع کار به پیمانکاران طرح و ساخت (بخشنامه شماره 101/85419 مورخ 1384/05/15)
  • دستورالعمل ارزشیابی پیمانکاران طرح و ساخت (بخشنامه شماره 101/85434 مورخ 1384/05/15)
  • دستورالعمل تهیه اطلاعات و مدارک طرح در کارهای طرح و ساخت (بخشنامه شماره 101/85422 مورخ 1384/05/15)
  • قرارداد همسان طرح و سخت (بخشنامه شماره 101/85428 مورخ 1384/05/15)
  • شرح خدمات مشاور کارفرما در کارهای طرح و ساخت (بخشنامه شماره 101/85425 مورخ 1384/05/15)
  • راهنمای مناقصه در کارهای طرح و ساخت (بخشنامه شماره 101/85430 مورخ 1384/05/15)

به منظور آشنایی بیشتر با این مبحث و رسیدن به جواب سوالات خود و یا ارائه هر گونه انتقاد و پیشنهاد به بخش مشاوره آنلاین کارگشا مراجعه فرمایید.