9390_825_225.jpg
 • 9390_825_225.jpg

شبیه سازی و آنالیز خرپای دو بعدی در نرم افزار آباکوس

۳ نفر

بروزرسانی شده در ۱۴۰۲/۱۲/۷ ۰۸:۳۱:۴۱

در این ویدئوی آموزشی که جلسه چهارم مجموعه آموزش نرم افزار آباکوس است، المان wire معرفی شده و کاربردهای آن در نرم افزار بیان می شود. همچنین خصوصیات خرپایی که بناست تا در این آموزش مدل سازی شود بیان شده و مراحل مدلسازی خرپا به صورت دو بعدی در نرم افزار تدریس می شود.


۲۰,۰۰۰ تومان

شرح محصول
راهنما محصول
دیدگاه ها

1. جلسات پیش نیاز

1- آشنایی اولیه با نرم افزار آباکوس-قسمت1،جلسه1

2- آشنایی اولیه با نرم افزار آباکوس-قسمت2،جلسه2

3-آشنایی اولیه با نرم افزار آباکوس-قسمت3،جلسه3

2. عناوین کلی:

 1.  معرفی المان wire،
 2.  کاربردهای المان  wire در نرم افزار آباکوس،
 3.  معرفی خصوصیات خرپای مدلسازی شده،
 4.  مراحل مدلسازی خرپا به صورت دو بعدی در نرم افزار آباکوس.

3. صورت مسئله: 

در این جلسه مدلسازی و تحلیل خرپای دو بعدی نشان داده شده در شکل زیر آموزش داده می شود. برای این شبیه سازی با توجه به خطی بدون اعضا خرپا از المان wire  استفاده می شود. به همین دلیل ابتدا توضیحاتی راجع به این المان ارائه شده و سپس خرپای مورد نظر مدل سازی و تحلیل می شود. 

خرپا

مراحل مدلسازی و تحلیل خرپای فوق در نرم افزار آباکوس شامل موارد زیر است که هر مرحله به صورت کامل آموزش داده خواهد شد:

 1.  ساخت مدل هندسی خرپا
 2.  معرفی خصوصیات متریال خرپا
 3.  پیاده سازی خرپا در محیط مونتاژ
 4.  تعیین نوع تحلیل مدنظر و نوع خروجی ها
 5.  تعیین اینتراکشن در صورت وجود بین اعضای مختلف خرپا
 6.  تعریف بارگذاری و شرایط مرزی برای خرپا
 7.  مش بندی
 8.  حل مساله و آنالیز نتایج به دست آمده

4. دپارتمان سازه سامانه کارگشا

مدت زمان این محصول ویدئویی آموزشی 62 دقیقه بوده و تدریس بر مبنای اسلاید های آموزشی و نرم افزار آباکوس صورت می گیرد.

برای بهره مندی از خدمات محاسبات طراحی سازه در موارد ذیل ، در خواست خود را در لینک مشاوره فنی و مهندسی سازه ثبت نمایید.

با تشکر

محصولات مشابه