9390_825_225.jpg
  • 9390_825_225.jpg

شبیه سازی و آنالیز تیر دو بعدی در نرم افزار آباکوس

۳ نفر

بروزرسانی شده در ۱۴۰۲/۱۲/۷ ۰۸:۳۱:۴۱

در این آموزش ویدئویی که جلسه ششم از سطح مقدماتی نرمافزار Abaqus است، ابتدا المان wire معرفی شده و خصوصیات تیر دو بعد مد نظر معرفی می شود. در ادامه مراحل مدل سازی و تحلیل تیر در نرم افزار آباکوس به طور کاملی بررسی شده و آموزش داده می شود.


۲۰,۰۰۰ تومان

شرح محصول
راهنما محصول
دیدگاه ها

1. جلسات پیش نیاز

1- آشنایی اولیه با نرم افزار آباکوس-قسمت1،جلسه1

2- آشنایی اولیه با نرم افزار آباکوس-قسمت2،جلسه2

3-آشنایی اولیه با نرم افزار آباکوس-قسمت3،جلسه3

4-آموزش مقدماتی آباکوس-جلسه4، شبیه سازی خرپای 2بعدی

5-آموزش مقدماتی آباکوس-جلسه4، شبیه سازی خرپای 3بعدی

2. عناوین کلی

1-    معرفی المان wire
2-    معرفی خصوصیات تیر
3-    مراحل مدلسازی تیر به صورت دو بعدی در نرم افزار آباکوس

3. صورت مسئله

در این جلسه یک تیر را به صورت دو بعدی با المان Wire مدل سازی می کنیم.

طول تیر مطابق شکل زیر برابر با 2 متر بوده که در یک طرف گیردار است و در سر آزاد خود تحت بار متمرکز ثقلی با شدت 100N قرار دارد. مدل سازی در دو حالت انجام می شود. مقطع عرضی یا پرفیل تیر در یک حالت از نوع مستطیلی تو پر بوده و در حالت دیگر مقطع باکس(قوطی-جدار نازک بسته)  است. 

مطلوب مسئله بررسی میزان جابه‌جابی و  میزان تنش بوده که با طی مراحل زیر در نرم افزار آباکوس حاصل می شود:

  1. ساخت مدل هندسی تیر در ماژول Part
  2. معرفی خصوصیات ماده تیر  در ماژول Property
  3. پیاده سازی در ماژول Assembly
  4. تعیین نوع تحلیل و نوع خروجی های در ماژول Step
  5. تعیین اندرکنش قسمت های مختلف در ماژول Interaction
  6. تعریف بارگذاری و شرایط مرزی در ماژول Load
  7. مش بندی در ماژول Mesh
  8. حل مسئله و آنالیز نتایج در ماژول Visualization

4. دپارتمان سازه سامانه کارگشا

مدت زمان این محصول ویدئویی آموزشی 53 دقیقه بوده و تدریس بر مبنای اسلاید های آموزشی و نرم افزار آباکوس صورت می گیرد.

برای بهره مندی از خدمات محاسبات طراحی به شرح خدمات سازه ، در خواست خود را در لینک مشاوره فنی و مهندسی سازه ثبت نمایید.

 

محصولات مشابه