6000_825_225.png
  • 6000_825_225.png

دریچه بازدید و دسترسی روی کانال فولادی چهارگوش (قسمت اول)

۳ نفر

بروزرسانی شده در ۱۴۰۱/۲/۳ ۱۲:۳۱:۰۰

این نقشه جزئیات دریچه بازدید و دسترسی لولائی را نشان می دهد. لولا وقفل دریچه ممکن است شکلهای مختلف داشته باشد که چند حالت در این شکل نشان داده شده است. در این نوع دریچه، از واشر در زبندی برای درزبندی جریان هوای داخل کانال استفاده میشود.


۲,۰۰۰ تومان

شرح محصول
راهنما محصول
دیدگاه ها

1- دریچه بازدید و دسترسی ممکن است از نوع پیچی، کشوئی یا لولائی باشد.

2- این نقشه جزئیات دریچه بازدید و دسترسی لولائی را نشان می دهد. لولا وقفل دریچه ممکن است شکلهای مختلف داشته باشد که چند حالت در این شکل نشان داده شده است. در این نوع دریچه، از واشر در زبندی برای درزبندی جریان هوای داخل کانال استفاده میشود. برای دیدن جزئیات دریچه بازدید و دسترسی از نوع پیچی یا کشوئی به نقشه شماره 3-08-305 .M.D نگاه کنید.

3-لولای دریچه ممکن است از نوع سرتاسری یا موضعی باشد. در صورت استفاده از لولای موضعی، حداکثر فاصله بین دو لولای مجاور نباید از ۲۰۰ میلیمتر بیشتر باشد.

4- حداکثر فاصله بین دو قغل یا چفت مجاور در هر ضلع دریچه ۳۵۰ میلیمتر و حداکثر فاصله اولین قفل یا چفت از هر گوشه دریچه، ۲۰۰ میلیمتر توصیه می شود .

5- دریچه بازدید و دسترسی باید در برابر حداکثر فشار هوای داخل کانال مقاوم و در حد استاندارد کانال کشی مورد نظر هوابند باشد.

6- ابعاد دریچه بازدید و دسترسی باید برای کاربرد مورد نظر مناسب باشد.