4639_825_225.jpg
  • 4639_825_225.jpg

تعیین فرکانس ارتعاش کف سازه در برنامه SAFE 2016

۳ نفر

بروزرسانی شده در ۱۴۰۲/۱۲/۷ ۰۸:۳۱:۴۱

در این ویدئوی کوتاه نحوه دیدن فرکانس ارتعاشی سازه در برنامه SAFE 2016 بطور خلاصه نشان داده شده است.


۳,۰۰۰ تومان

شرح محصول
راهنما محصول
دیدگاه ها

نحوه دیدن فرکانس ارتعاشی سازه در برنامه SAFE 2016 بطور خلاصه در این ویدئوی کوتاه نشان داده شده است.شرایط بهره برداری عبارت اند از شرایطی که در آن مجموعه سازه، شامل اعضا و اتصالات آنها ضمن انجام وظیفه اصلی خود، (مقاومت در برابر بارهای وارده)، قابلیت نگهداری، حفظ ظاهر، دوام و آسایش ساکنین را تامین نمایند. مجموعه سازه شامل اعضا و اتصالات آنها باید از نظر قابلیت بهره برداری مورد کنترل و طراحی قرار گیرند. در تحلیل و طراحی براساس حالات حدی بهره برداری باید ضرایب ایمنی جزئی مقاومت Ø و نیز مطابق ترکیب بارهای ارائه شده در مبحث ششم مقررات ملی بارگذاری شوند و ضرایب ایمنی بارگذاری برای آنها برابر یک باشد. به عبارتی ترکیب بارها استفاده شده در حالت بهره برداری (بدون ضریب) استفاده شود. طبق مبحث دهم، برخی از شرایط و حالات بهره برداری بصورت زیر می باشد:

* ملاحظات پیش خیز

* تغییرشکل ها

* تغییرمکان های جانبی

* ارتعاش (لرزش)

* ملاحظات آثار ناشی از حرکت باد

* انبساط و انقباض

* لغزش اتصالات

ارتعاش سیستم های کف سازه های فولادی  و بتنی تحت بارهای سرویس ناشی از فعالیت های انسانی یکی از نکات مهم در طراحی این سیستم ها می باشد. تمام سیستم ها خود دارای یک میرایی (سیستم اتلاف انرژی) کمی می باشند. برای تعریف مدل های ریاضی بیشتر مسائل عملی که با آنها مواجه می شویم به روش المان محدود نیاز هست.

روش المان محدود را می توان برای سیستم هایی که دارای میرایی های بالایی هستند رابطه سازی نمود، ولی این روش بیشتر برای سیستم هایی که دارای میرایی کمی هستند مورد استفاده قرار می گیرد. تعداد مولفه های مستقل تغییرمکانی لازم برای تعریف تغییرمکان تمام جرم ها نسبت به وضعیت اولیه شان، تعداد درجات آزادی دینامیکی سیستم نامیده می شود. تحلیل دینامیکی ساز ه ها مبتنی بر تعیین ماتریس های جرم، میرای و سختی سیستم می باشد.

در تمام نرم افزارهای تجاری موجود برای انجام یک تحلیل دینامیکی قبل از پردازش اطلاعات این ماتریس ها ایجاد شده و سپس سازه مدل شده، تحلیل می شود. شاید مهمترین بخش یک تحلیل دینامیکی برای سازه ها بدست آوردن این ماتریس ها است.

دوره تناوب و فرکانس: به مدت زمان انجام یک سیکل ارتعاش کامل، دوره تناوب گفته و با ثانیه نمایش داده می شود. فرکانس عکس دوره تناوب بوده و معمولاً بر حسب هرتز بیان می شود. در واقع تعداد رفت و برگشت در یک ثانیه می باشد.

در این ویدئوی 2 دقیقه ای نحوه دیدن فرکانس ارتعاشی سازه در برنامه SAFE 2016  آموزش داده شده است.

در صورت داشتن هر گونه سوالی با ما تماس بگیرید.

تهیه و تنظیم: مهدی علیرضایی

محصولات مشابه