4616_825_225.png
  • 4616_825_225.png

بدست آوردن پاسخ هر مود از تحلیل طیفی برای کنترل جابجایی مطلق و نسبی در ETABS 2016

۳ نفر

بروزرسانی شده در ۱۴۰۲/۱۲/۷ ۰۸:۳۱:۴۱

در این آموزش، نحوه تعیین پاسخ هر مود از تحلیل طیفی برای کنترل جابجایی مطلق و نسبی طبقات، در محیط ETABS 2016 نشان داده شده است.


۶,۰۰۰ تومان

شرح محصول
راهنما محصول
دیدگاه ها

طبق راهنمای ASCE7-10 برای کنترل جابجایی حاصل از تحلیل طیفی، بایستی مقدار جابجایی حاصل از هر مود ارتعاشی محاسبه شده و در نهایت مقادیر حاصل از آنها با یکدیگر ترکیب آماری (SRSS یا CQC) شوند. در آنالیز طیفی، پاسخ نهایی سازه با استفاده از ترکیب مودهای مختلف آن بدست آورده می شود.  در واقع پاسخ سازه به صورت ترکیبی از شکل های مودی مختلف است. برای هر مود در نظر گرفته شده، بر اساس فرکانس و جرم مودی، پاسخ آن مود از طیف طراحی استخراج شده و سپس با پاسخ مودهای دیگر ترکیب می شود تا پاسخ کلی سازه را نتیجه دهند.
برای این منظور بایستی در برنامه ETABS ابتدا از مسیر Display > Show Tables > Analysis > Results > Modal Results > Response Spectrum Modal Information مقدار ضریب مقیاس هر مود را از ستون Amplitude خوانده شده و سپس از مسیر Define > Load Combinations > Add New Combo به تعداد مودهای ارتعاشی سازه، ترکیب بار ایجاد می شود. در این مسیر و از زیر بخش Load Name حالت Mode را انتخاب نموده و مقدار ضریب مقیاس را مطابق ضریب مقیاس هر مود که قبلا خوانده شد وارد می نماییم. حال از زیر بخش Display > Show Tables > Tables> Analysis > Results> Displacements> Joint Displacements جابجایی نقطه مورد نظر را تحت هر یک از ترکیب بارهای ساخته شده خواند و با هم ترکیب آماری می کنیم. توجه شود که مقدار جابجایی که برنامه تحت حالت های بار دینامیکی گزارش می دهد نیز از همین روش بدست آمده است و با آن مقدار یکی است. نحوه بدست آوردن پاسخ هر یک مودها در کلیپ پیوست نشان داده شده است.
توجه:
1- بعد از بدست آوردن هر پاسخی از سازه که از ترکیب آماری حاصل شده، نباید عملیات ریاضی جدیدی بر روی آن انجام داد. به عبارتی استفاده از SRSS نتایج، بایستی آخرین گام باشد. نباید از تفریق جابجایی های مطلق طبقات حاصل از تحلیل طیفی و تقسیم آن بر ارتفاع طبقه مقدار دریف محاسبه شود بلکه بایستی مقدار دریف هر یک از مودها را محاسبه و بین دریف حاصل از همه مودها SRSS گرفته شود.
2- برای کنترل دریفت نسبی طبقات می توان از گزینه Joint Drift در برنامه استفاده نمود. برنامه ابتدا دریف هر یک از مودها را حساب نموده و بین آنها SRSS می گیرد.

در این ویدئوی کوتاه 9 دقیقه ای به بررسی پاسخ هر مود از تحلیل طیفی برای کنترل جابجایی مطلق  نسبی در برنامه ETABS 2016 اشاره شده است.

در صورت داشتن هر گونه سوالی با ما تماس بگیرید.

تهیه و تنظیم: مهدی علیرضایی

محصولات مشابه