4616_825_225.png
  • 4616_825_225.png

اثر مشبندی سقف های شیبدار در انتقال بار ثقلی در برنامه ETABS

۳ نفر

بروزرسانی شده در ۱۴۰۲/۱۲/۷ ۰۸:۳۱:۴۱

در این آموزش کوتاه اثر مشبندی سقف های شیبدار در انتقال بار ثقلی در برنامه ETABS نشان داده شده است.


۵,۰۰۰ تومان

شرح محصول
راهنما محصول
دیدگاه ها

از المان Shell برای مدلسازیرفتار درون صفحه و برون صفحه موضوعات صفحه‌ای، استفاده می‌شود. از این المان می‌توان بصورت دو یا سه بعدی استفاده نمود. مصالح استفاده شده در این المان را می‌توان بصورت همگن یا لایه‌ای تعریف نمود. تعریف مقطع بصورت لایه لایه، در تحلیل غیرارتجاعی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. برنامه قادر است دیوارهای برشی را تحلیل و طراحی نمایید. المان‌های صفحه‌ای می‌توانند دارای 3 یا 4 گره باشند. برای تعریف مصالح، اعمال بارهای روی آنها و گرفتن خروجی از آنها، هر یک از موضوعات پوسته‌ای دارای محور محلی جداگانه‌ای هستند. بخش‌هایی از یک سازه که با این المان می‌توان مدلسازی نمود، عبارتند از: کف‌ها (Floor systems)، دیوارها (Wall systems) و پوسته‌های سه بعدی منحنی شده (Three-dimensional curved shells) به مانند مخازن آب.

در مشبندی المان‌های پوسته بایستی دقت داشته باشید که دو المان پوسته‌ای که به هم متصل می‌شوند، بشکلی مشبندی شوند که گره‌های ایجاد شده در اثر مشبندی روی هم واقع شود تا اتصال و انتقال بارها صورت گیرد. در صورت عدم این اتفاق، برنامه بطور پیش‌فرض گره‌هایی که در یک محل حضور ندارند را به هم می‌بندد تا انفصالی بین المان‌ها ایجاد نشود. با توجه به درجات آزادی المان Shell، استفاده از این المان در مدلسازی، دال و دیوارهای برشی مناسب است. از المان Plate با توجه به درجات آزادی آن و رفتار برون صفحه‌ای، استفاده از آن در مدلسازی پی می‌تواند مناسب باشد. برای مدلسازی دیوار برشی با توجه به عملکرد درون صفحه‌ای آن می‌توان از المان Membrane هم استفاده نمود.

به مانند بقیه المان‌های سازه‌ای، المان‌های پوسته نیز دارای محورهای محلی است. محورهای محلی برای این المان نیز با شماره‌های 1، 2 و 3 مشخص می‌شوند. دو محور محلی اول در صفحه و محور محلی سوم عمود بر صفحه است. دانستن جهت محورهای محلی المان بسیار مهم است. صفحه محورهای محلی 2-3 همیشه بصورت پیش‌فرض در جهت قائم (در امتداد محور قائم +Z) قرار دارد.

در المان‌های قائم (مثل دیوار برشی) جهت محور محلی 2 همیشه بطور پیش‌فرض در جهت +Z (رو به بالا) است. برای المان‌های افقی (مثل سقف‌ها) جهت محور محلی 2 در امتداد محور Y سراسری است. محور محلی 1 همیشه بطور پیش‌فرض بصورت افقی است. در صورتی که سینوس زاویه محور محلی 3 با امتداد محور سراسری Z کمتر از 0.003 باشد، آن عضو افقی در نظر گرفته می‌شود. این قضیه برای المان‌های قائم نیز برقرار بوده و در صورتی که سینوس زاویه محور محلی 2 با امتداد محور سراسری Z کمتر از 0.003 باشد، آن عضو قائم در نظر گرفته می‌شود.

به منظور رسیدن به جواب سوالات خود، ارائه هر گونه انتقاد و پیشنهاد و نیز مشاوره در امر طراحی سازه به بخش مشاوره آنلاین کارگشا مراجعه فرمایید.