6911_825_225.jpg
  • 6911_825_225.jpg

آیین نامه داخلی شورای اسلامی روستا-1

۳ نفر

بروزرسانی شده در ۱۴۰۱/۲/۳ ۱۲:۳۱:۰۰

دارای 35 ماده در 7 صفحه


۱۰,۰۰۰ تومان

شرح محصول
راهنما محصول
دیدگاه ها

فایل مورد نظر 35 ماده را عنوان کرده است و تبصره های آن را نیز بیان می کند. 

مثلا وظایف و اختیارات رئیس شورا به طور مختصر به شرح زیر است: 

  • مسئولیت امور اداری و مالی شورا
  • اداره جلسات شورا و برقراری نظم در شورا 
  • دعوت از فرماندار، بخشدار، روسای دستگاه های اجرایی، 
  • امضاء کلیه مکاتبات رسمی شورا 
  • و شرکت در جلسات رسمی سازمان ها