3178_825_225.jpg
  • 3178_825_225.jpg

آشنایی با طرح های هادی و کنترل و نظارت بر ساخت و ساز روستایی [PDF]

۳ نفر

بروزرسانی شده در ۱۴۰۱/۷/۱۴ ۰۸:۱۸:۰۹

یکی از مهمترین طرحها و برنامه های دولت برای ساماندهی و توسعه روستاهای کشور تهیه و اجرای طرح هادی روستایی است که ضمن ساماندهی و اصلاح بافت فیزیکی روستا، روند توسعه و گسترش آن را در افق ده ساله مشخص می نماید.


۵,۰۰۰ تومان

شرح محصول
راهنما محصول
دیدگاه ها

نویسنده: مرکز مطالعات و خدمات تخصصی شهری و روستایی و  پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی

زبان: فارسی

تعداد صفحات: 76

توضیح:

با توجه به اهمیت طرح های شهری و روستایی از جمله طرح هادی، جامع و دیگر طرح ها برای توسعه آینده شهرها و روستاها بررسی دقیق این طرح ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. لذا طراحی کالبدی و ارائه طرح هادی روستایی، با انجام بررسی ها و مطالعات اجتماعی، اقتصادی، محیطی و کالبدی دقیقی صورت می گیرد. از این نظر کتاب حاضر به  طرح هادی روستایی پرداخته و در چهار فصل تنظیم گردیده است. در محتوای خود به معرفی و تعریف اصطلاحاتی چون طرح هادی روستایی، حوزه نفوذ، کاربری اراضی، پروانه ساختمان و ... می پردازد و همچنین اصول نقشه خوانی و اجزای اصلی نقشه های طرح های هادی روستایی را با ذکر جزئیات مورد بررسی قرار می دهد و در آخر نیز اشاره ای به الگوی سطح بندی مناطق و مراکز روستایی» و «استانداردها و ضوابط ارائه خدمات روستایی کشور» دارد.